Strona główna Aktualności Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2018 – ile wynosi?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2018 – ile wynosi?

2078
PODZIEL SIĘ
waloryzacja emerytur i rent Lexagit.pl porady prawne online

Z dniem 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu przy zastosowaniu obowiązującego w tym roku wskaźnika waloryzacji. [1]

Zasady waloryzacji  emerytur i rent

Zasady waloryzacji emerytur i rent zawiera art. 88 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst. jedn. Dz.U. 2017.1383 (ustawa emerytalna). Ustawodawca podaje w nim, że:

  1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
  2. 2.Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
  3. 3.Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
  4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent – definicja ustawowa

W art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 (ustawa emerytalna) ustawodawca definiuje wskaźnik waloryzacji jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Trzy komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W sprawie tegorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wydał następujące komunikaty

  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (Mon. Pol. 2018. 106)

Prezes GUS  ogłosił  w nim średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. który wyniósł 102,0 proc. (wzrost cen o 2,0%).

  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r. (Mon. Pol. 2018. 105) .

Z jego treści wynika wzrost  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r.  w stosunku do 2016 r. do 102,3 proc. (wzrost cen o 2,3%).

  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. (Mon. Pol. 2018. 180)

W powyższym komunikacie Prezes GUS podał  realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku wynoszący 3,4%.

Komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy emerytalnej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w dniu 9 lutego  2018 r. wydała  Komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. Minister ogłosiła w nim, że  się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 102,98%. Niniejszy komunikat publikuje Dziennik Urzędowy „Monitor Polski” z dnia 13 lutego 2018 r. pod pozycją 185.

O planowanej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych 2018 pisaliśmy w artykule „Waloryzacja rent i emerytur 2018” : https://lexagit.pl/waloryzacja-rent-emerytur-2018/

Nastąpi wzrost świadczeń

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

„Ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 102,98% oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1000 zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł (z 2257,64 do 2324,92 zł). Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (z 1605,22 do 1653,06 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł)”.

Koszt tegorocznej waloryzacji emerytur i rent

Ministerstwo wskazuje, że całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego – przy wskaźniku 102,98%  –  wyniesie prawie 6 mld zł. „To o ok. 600 mln więcej niż szacował rząd. Koszt waloryzacji w 2018 r. jest znacząco wyższy od ubiegłorocznych wydatków” – dodaje. Podkreśla także, iż  waloryzacja emerytur i rent w 2018 r. „(-) jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach”.

Podstawa prawna:

– art. 88, art. 89 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz.U. 2017. 1383)

Źródło:

– Dziennik Urzędowy „Monitor Polski” – www.monitorpolski.gov.pl

– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/

 Objaśnienie:

[1] Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. (Mon. Pol. 2018. 185)

Stan prawny na 28 lutego 2018 roku

W.K.

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii : https://lexagit.pl/porady-prawne/