Strona główna Aktualności Skrócenie czasu pracy rodziców? – nowy projekt PSL

Skrócenie czasu pracy rodziców? – nowy projekt PSL

1591
PODZIEL SIĘ

Najnowszy pomysł PSL dotyczy krótszego czasu pracy rodzica, który wychowuje dziecko do 10 roku życia. O projekcie i zamiarze jego złożenia do Sejmu poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Projekt klubu PSL to zaledwie dwa artykuły. Główne założenie to takie, że  czas pracy jednego z rodziców (lub opiekunów) dziecka do ukończenia przez nie 10 lat nie będzie mogło przekraczać 7 godzin dziennie. Zgodnie z obliczeniami sprawiałoby to, że przez 10 lat pracownik-rodzic miałby krótszy (35-godzinny) tydzień pracy.

Określenie granicy wieku na 10 lat uzasadniane jest faktem, że dziecko do tego wieku nie jest samodzielne i wymaga opieki.

Skrócony czas pracy ma pozwolić na takie czynności jak odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola.

Zaznaczyć należy, że Pracodawcy RP zwrócili się do pomysłodawców m.in. o określenie kosztów wprowadzenia omawianego pomysłu zarówno dla budżetu państwa, rynku pracy jak i gospodarki.

Krytycy projektu przede wszystkim podważają wskazanie granicy wieku dzieci na 10 lat (przyjmując, że dzieci w tym wieku raczej już same chodzą do szkoły, a problemy z dotarciem do placówek oświatowych można rozwiązać w inny sposób). Przyjmuje się, że do rozwiązania problemów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym służą takie instytucje jak ruchomy czy indywidualny czas pracy. Dodatkowo zaznacza się, że rozwiązanie takie byłoby krzywdzące dla pracowników, którzy dzieci nie mają.

Eksperci stoją na stanowisku, że tak istotne zwiększenie uprawnień rodzicielskich następujące kosztem pracodawców powinny zostać opracowane na podstawie porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego. Argumentem posłów PSL jest fakt, że zgodnie ze statystykami faktyczny czas pracy Polaków jest wyższy o ponad 3 godziny w stosunku do średniej państw Unii Europejskiej.

Według założeń PSL projekt zostanie złożony w najbliższych dniach w Sejmie. Projekt docelowo ma sprawić, że rodzić nie będzie musiał rezygnować z aktywności zawodowej. Jednocześnie warto pamiętać, że rodzic nie chcąc korzystać z urlopu wychowawczego ma prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy lub zatrudnienie go w formie telepracy.

WW.