Strona główna Działalność gospodarcza Rozliczenie podatkowe przy indywidualnej działalności gospodarczej

Rozliczenie podatkowe przy indywidualnej działalności gospodarczej

1006
PODZIEL SIĘ

Założenie działalności gospodarczej pociąga za sobą różnorakie konsekwencje podatkowe. Ustawodawca daje jednakże podatnikowi wybór odpowiedniego dla siebie systemu podatkowego.

Oczywiście wybór ten jest uzależniony od spełnienia przesłanek, które uprawniają do skorzystania z form uprzywilejowanych.

Metody opodatkowania

Podatnik może skorzystać z jednej z czterech metod:

  1. progresywna– 18% do 85.528 zł oraz 32% ponad tę kwotę
  2. podatek liniowy 19%

  3. podatek zryczałtowany

  4. karta podatkowa

Wybór najwłaściwszej metody zależy od konkretnej sytuacji podatnika, prowadzonej działalności, osiąganych przychodów, kosztów itp.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 W sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi wyboru jednej z metod szczególnych, będzie podlegał metodzie progresywnej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu będzie opodatkowany odpowiednio stawką 18% lub 32%.

Warto zwrócić uwagę, iż dopiero po przekroczeniu ustawowego progu 85.528,00 zł nadwyżka przychodu będzie zakwalifikowana do wyższej stawki podatkowej.

 Podatek liniowy

 19% podatek liniowy niekiedy nazywany jest podatkiem dla bogatych, gdyż jest opłacalny przy osiąganiu wysokich przychodów, tj. takich które przekraczają próg 85.528,00 zł. Przy zastosowaniu stawki progresywnej wówczas podatek wynosiłby aż 32% w porównaniu do 19% stałego podatku.

 Przy podatku liniowym można wliczać w koszty wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wpływają na osiągnięcie przychodu. Należy tu wymienić m.in. koszty najmu lokalu, rachunki za media, telefon, bilet lotniczy itp.

 Oczywiście istnieją również minusy takiego wyboru. Przy podatku liniowym podatnik traci pewne zwolnienia i ulgi podatkowe, które podlegają odliczeniu przy stawce progresywnej. W związku z powyższym nie można skorzystać z :

  • ulgi internetowej,

  • wspólnego rozliczenia się z małżonkiem,

  • ulgi na dziecko

 W tym przypadku, gdy jedno z małżonków pracuje a drugie pozostaje bez pracy, nie można wspólnie się rozliczyć, co z pewnością wpłynęłoby na obniżenie podstawy opodatkowania.

 Zryczałtowany podatek nie dla każdego

 Podatnik może wybrać również zryczałtowaną formę opodatkowania, która przy niewielkiej działalności jest co do zasady najkorzystniejsza. Najniższa stawka wynosi 3%.

 Jednakże, aby móc skorzystać z podatku zryczałtowanego lub karty podatkowej należy wykonywać działalność odpowiadającą Załącznikowi nr 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Nie będą mogli być opodatkowani w ten sposób m.in. podmioty prowadzące apteki, lombardy itp.

 Warto zwrócić uwagę, iż dochody opodatkowane w ten sposób nie łączą się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

 Jak zgłosić wybraną metodę?

 Podatnik do 20 stycznia powinien zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym wybór podatku liniowego lub podatku zryczałtowanego. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej należy tego dokonać przed osiągnięciem pierwszego przychodu.

 Ponadto już w samym wniosku CEDIG, służącym do zarejestrowania działalności można zgłosić wybór interesującej podatnika metody.

Autor

Julita Mortkaaplikantka radcowska, Consuldimo