Strona główna Aktualności Prawo przedsiębiorców. Czy zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?

Prawo przedsiębiorców. Czy zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?

1841
PODZIEL SIĘ

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów skierowany został do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Planowane jest, że ustawa ta od września 2017 roku zastąpi ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

Jak stwierdził wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przepisy wprowadzające znowelizują ponad 200 ustaw. Planowana ustawa (Prawo przedsiębiorców) będzie miała za zadanie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce i zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która obowiązuje od 2004 roku i już była nowelizowana ponad 80 razy.

W nowej ustawie znalazł się m.in. katalog zasad dla urzędników, który będzie musiał być brany pod uwagę w trakcie rozpatrywania spraw przedsiębiorców.

W sprawach przedsiębiorców mają działać takie zasady jak rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców, stosowanie wobec nich zasady pewności prawa czy in dubio pro libertate (czyli zasada przyjaznej interpretacji przepisów).

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o tzw. interpretację indywidualną, obowiązywać ma zasada szybkości działania.

Nowe rozwiązania mają nawiązywać do art. 2 Konstytucji RP, co zapewni „klauzulę pewności prawa”.

Zgodnie z projektem Prawa przedsiębiorców działalność gospodarczą będzie można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt Prawa przedsiębiorców zakłada także wprowadzenie tzw. ulgi na start, w sytuacji gdy osoba fizyczna podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmie ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie będzie nigdzie indziej zatrudniona. Taka osoba przez 6 miesięcy nie będzie musiała podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale przysługiwać jej będzie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zmian dojdzie także w stosunku do małych przedsiębiorców. Firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników będzie zwolniona z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach nowelizacji mają zostać ujednolicone terminy odwołań do sądu pracy.

Minister Rozwoju będzie prowadzić teleinformatyczny Punkt Informacji dla Przedsiębiorców, który będzie umożliwiał załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

WW.