Strona główna Aktualności Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – proces legislacyjny

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – proces legislacyjny

913
PODZIEL SIĘ

W środę 22 czerwca 2016 r. Sejm zaakceptował senacką poprawkę do noweli Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych zakłada, że wybór firmy odbierającej odpady z nieruchomości niezamieszkałych ma odbywać się w ramach przetargu, a nie bez przetargu (tzw. in-house). 

Poddana pod głosowanie nowelizacja ma na celu wprowadzenie unijnych dyrektyw, które powinny być wdrożone do polskiego porządku prawnego już do 18 kwietnia tego roku.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych zakładała, że podmiot zamawiający będzie miał możliwość powierzenia zdań swojej „spółce-córce”, o ile jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. Za tą treścią przepisu opowiadały się samorządy, które chciały z tzw. wolnej ręki zlecać wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym. Według wielu głosów przepis w tym brzmieniu miałby ograniczać wolną konkurencję, popierać kumoterstwo i brak poprawy warunków pracy, ze względu na brak zobowiązań spółek-córek dotyczących zatrudniania na etat.

Z kolei zgłoszona poprawka głosi, że o ile rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi zorganizować przetarg.

Według przedstawicieli samorządowych poprawka ta wprowadza odrębny reżim gospodarowania odpadami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zakłada stosowanie odrębnego reżimu Prawa zamówień publicznych.

Głosowane poprawki dotyczyły także wyłączeń z reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia poniżej tzw. progów unijnych udzielanego przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną i zasady udzielania takich zamówień w sytuacji, gdy ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, wymóg publikowania w BIP lub na stronie internetowej szczegółowego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, a także możliwość skontrolowania prawidłowości udzielenia zamówienia w trybie in-house przez organ nadzorujący zamawiającego.

Nowela zakłada również obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, o ile spełnione są kryteria Kodeksu pracy.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza także ograniczenie liczby obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

 WW.