Strona główna Aktualności Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku – ważne !!

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku – ważne !!

1090
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednol. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) pracownik w okresie swojego pierwszego roku pracy powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z kolei zgodnie z planami od początku 2017 roku po wejściu w życie nowych przepisów, pracownicy bez względu na staż pracy powinni otrzymywać jednakowej wysokości minimalne wynagrodzenie.

Zmiana przepisów w zakresie wynagrodzeń wypłacanych w pierwszym roku pracy podyktowana jest uznaniem, że ograniczenie wynagrodzenia pracownika do 80% minimalnego wynagrodzenia jest dyskryminujące dla młodych osób na rynku pracy. Zakładana zmiana ma obejmować także rezygnację z uwzględniania dodatku za pracę w porze nocnej przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obecnymi planami rządu minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2.000 złotych, czyli o 150 złotych więcej niż w 2016 roku, natomiast niezależnie od tego od 2017 roku pojawić się ma również minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która wyniesie 12-13 zł brutto za godzinę pracy.  

Zgodnie z obecnymi planami – minimalna stawka dla zleceniobiorców nie będzie obejmować wszystkich zawodów, a wyjęci spod obowiązywania tych przepisów będą pracownicy, których wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym, agenci ubezpieczeniowi czy przedstawiciele handlowi. Dotyczyć to będzie także umów cywilnoprawnych zawieranych w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, umów cywilnoprawnych dotyczących sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej czy umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek (gdy ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba).

Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2018 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku, w którym odbywają się negocjacje.

 WW.

WAŻNE:

7 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. – ok. 13 zł.

O dalszych pracach legislacyjnych będziemy informować.