Strona główna Aktualności Nowe limity dodatkowych przychodów w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia...

Nowe limity dodatkowych przychodów w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku

1261
PODZIEL SIĘ
waloryzacja 2019 Lexagit.pl

Z dniem  1 czerwca br. zmieniły się progi zarobkowe dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających rentę socjalną.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r. – ile wynosi

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustalane są na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes Głównego  Urzędu Statystycznego w swoim komunikacie. W dniu 11 maja 2018 r.  wydał on komunikat w którym podał przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale  2018 r. [1] Wyniosło ono 4.622,84 zł (wartość brutto).

Nowe kwoty przychodu dla emerytów i rencistów –  ile wynoszą

Na podstawie tego komunikatu Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza kwoty przychodu wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie  pobieranego świadczenia W Komunikacie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia …  [2] Prezes ZUS podał, „że od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3.236,00 zł,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6.009,70 zł.”.

Kiedy organ rentowy zmniejszy lub zawiesi pobierane świadczenie ?

W przypadku, gdy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę nie przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas ZUS nie zmniejszy pobieranego świadczenia. Jeżeli przychód mieści się od 3.236,00 zł, a nie przekracza 6.009, 70 zł wówczas pobierane świadczenie zostanie zmniejszone.  ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty, gdy przychód będzie wyższy niż 6.009,70 zł.

Co istotne, emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń.

Maksymalna kwota zmniejszenia emerytury lub renty- ile wynosi

Od 1 marca 2018 r. maksymalna kwota zmniejszenia emerytur i rent wynosi:

  1. a) 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  2. b) 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. c) 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Powyższe wynika z Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie (…) oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent . [3]

Zawieszenie prawa do renty socjalnej – kiedy?

W okresie od 1 czerwca  r. do 31 sierpnia 2018 r.  obowiązuje nowa miesięczna graniczna kwota przychodu, która ma wpływ na zawieszenie przez ZUS renty socjalnej. Osoba, która otrzymuje  rentę socjalną może podjąć dodatkową pracę. Nie może jednak przekroczyć granicznej  miesięcznej  kwoty przychodu. Zależy ona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które raz na kwartał kalendarzowy ogłasza Prezes GUS  w swoim Komunikacie. 

Obowiązująca kwota przychodu – Komunikat Prezesa ZUS

Na podstawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale br  Prezes ZUS podaje graniczną kwotę przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej. W Komunikacie  z dnia 18 maja 2018 r. [4] Prezes ZUS ogłosił, że „od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3.236,00 zł.”

Oznacza to, że w okresie od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 r. osoba pobierająca rentę socjalną może  dorobić maksymalnie do  3. 236,00 zł brutto miesięcznie – bez zawieszenia pobieranego świadczenia.

Źródło:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2018 r. poz. 216, poz. 472, poz. 489, poz. 491

Objaśnienie:

[1] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r.  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (Mon.Pol. 2018.472)

[2] Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Mon.Pol. 2018. 491)

[3] Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (Dz.U. 2018. 216)

[4]  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (Mon.Pol. 2018. 489).

Stan prawny na 10 sierpnia 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.