Strona główna Aktualności Delegowanie pracowników – nowa ustawa

Delegowanie pracowników – nowa ustawa

842
PODZIEL SIĘ

W ostatnich dniach Prezydent RP podpisał ustawę o delegowaniu pracowników. Głównym celem tej ustawy jest zapewnienie ochrony pracownikom delegowanych z innych państw UE na poziomie co najmniej polskiego Kodeksu pracy. Ustawa określa zatem warunki zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych oraz związane z tym nowe obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy.

Delegowanie pracowników – Dyrektywa UE

Bezpośrednią przyczyną przygotowania i wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ww. ustawy stała się konieczność ujęcia w przepisach RP zapisów unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Wskazany termin wdrożenia Dyrektywy to 18 czerwca 2016 roku i taki też jest termin wejścia w życie ustawy.

Delegowanie pracowników – co reguluje ustawa

Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, wskazuje zasady współpracy administracyjnej polskich organów z organami innych państw członkowskich UE. Dodatkowo uściśla zasady dostępu do informacji o delegowaniu pracowników do Polski, składania oświadczeń przez firmy wysyłające pracowników, a także  sankcje za naruszenie przepisów. Dotychczas kwestie te w ogóle nie były uregulowane co mogło prowadzić do szeregu nadużyć.

Jak wynika z ww. ustawy – firma delegująca pracownika do Polski powinna zapewnić mu co najmniej takie warunki, które są nie mniej korzystne niż określone w naszym Kodeksie pracy, a dotyczą wymiaru czasu pracy, okresu dobowego i tygodniowego odpoczynku, wymiaru urlopu wypoczynkowego. Również wynagrodzenie za pracę nie może być niższe od minimalnego, a zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe też muszą być zachowane. Istotne jest również, że Ustawa wprowadza także przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności polskiego pracodawcy, u którego zostaną zatrudnieni pracownicy oddelegowani z innego kraju. Generalnie może być to istotne dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej. Zaznaczyć należy, że cechą odpowiedzialności solidarnej jest możliwość domagania się od takiego podmiotu (tutaj: pracodawcy polskiego), np. zapłaty wynagrodzeń za pracę, jeśli zapłata nie zostanie dokonana przez pracodawcę właściwego.

Wprowadzone także zostaną nowe obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy ze względu na kontrolę pracowników delegowanych. Zaznaczyć należy, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi pracodawca będzie musiał przekazać oświadczenie zawierające niezbędne dane do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy, nadto będzie musiał również wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Państwową Inspekcją Pracy.  Jednym z zastrzeżeń jest fakt, że przepisy te nie znajdą zastosowania w marynarce handlowej dla załóg na morskich statkach handlowych oraz w transporcie międzynarodowym.

Warto wiedzieć, że pracownikiem delegowanym określa się osobę wysyłaną przez firmę z kraju UE do pracy w innym państwie członkowskim. Osoba ta przez cały czas pozostaje pracownikiem firmy wysyłającej.

WW.