Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Księga Przychodów i Rozchodów – jakie zmiany w 2016 r?

Księga Przychodów i Rozchodów – jakie zmiany w 2016 r?

1067
PODZIEL SIĘ

Początek każdego roku podatkowego zawsze jest czasem, w którym przedsiębiorcy powinni zachować czujność, gdyż zwykle pojawia się wtedy wiele zmian dotyczących prowadzenia kwestii finansowych przedsiębiorstwa. W 2016 roku zmiany nie ominęły także jednej z najpopularniejszych form rozliczania działalności gospodarczej – Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w skrócie określanej jako PKPiR. Księga przychodów i rozchodów – także zatem została nieco zmodyfikowana. Warto sobie zatem przypomnieć na czym te zmiany polegały.  

Na początek: Czym jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

O popularności Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jako sposobu rozliczania działalności gospodarczej przesądza jej prostota i uniwersalność. Jej istota polega na ścisłym zapisywaniu wszystkich przychodów przedsiębiorcy oraz wszystkich wydatków, które rejestruje się bezpośrednio po każdej pojedynczej transakcji.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, które znajdują się w posiadaniu osób fizycznych.

Warunkiem tej formy rozliczania jest osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaży nie większego niż 1 200 000 EUR. Kwotę tę przelicza się na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 1 października poprzedzającego roku. Według tych wyliczeń, w 2016 roku limit ten wyniósł 5 092 440 PLN, zatem to właśnie te przedsiębiorstwa mogą rozliczać swą działalność z wykorzystaniem PKPiR. Co istotne, księga może być prowadzona zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie przedsiębiorcy bardziej skłaniają się ku elektronicznym programom, natomiast należy wtedy pamiętać o posiadaniu stosownej dokumentacji oprogramowania.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jakie zmiany obowiązują od 2016 r.?

Jedną ze zmian poczynionych w 2016 roku jest brak konieczności drukowania księgi prowadzonej w sposób elektroniczny. Ustawodawcy zdecydowali się zaufać cyfrowym środkom zapisu – wystarczy tylko zapewnić przeniesienie danych na nośnik, który zapewni trwałość ich zapisu.

Najważniejszą bolączką poprzedniej wersji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów była kwestia związana z tzw. zatorowością płatniczą. Chcąc jej przeciwdziałać, ustawodawca w 2013 roku wprowadził szereg bardzo niefortunnych rozwiązań. Objawiały się ona w ten sposób, że w przypadku nieterminowej zapłaty, przedsiębiorca musiał dokonywać korekt kosztów uzyskania przychodów, co było nie tylko żmudne, ale również bardzo uciążliwe. Jak wiadomo, przedsiębiorcy w swojej praktyce często spotykają się z powyższą sytuacją. Obowiązek korygowania każdej takiej należności był frustrujący i nieuchronnie zwiększał wydatki na obsługę księgową przedsiębiorstwa.  Dodatkowo poprzednie przepisy posiadały lukę, która sprawiała, że przedsiębiorcy musieli odprowadzać wyższe podatki do budżetu państwa (po korektach zwiększał się ich dochód, a tym samym należny podatek).

W 2016 roku sytuacja ta nareszcie uległa zmianie na skutek nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych, w odpowiedzi na liczne zastrzeżenia ekspertów. W obecnie obowiązującej wersji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nie ma już obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość niezapłaconych należności.

Kolejną kwestią jest dodanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a więc podejmowanie takich działań, które obejmują prace rozwojowe oraz badania naukowe prowadzone w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Według nowych ustaleń, wydatki w tych zakresach są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na kwestie poruszane przez przedsiębiorców i firmy zajmujące się księgowością, doprowadzono również do zniesienia obowiązku z prowadzenia spisu z natury 31 grudnia oraz 1 stycznia kolejnego roku podatkowego, jeżeli przedsiębiorca kontynuuje swoją działalność.

Podsumowując…

Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w 2016 roku zmierzają do uproszczenia i uporządkowania pewnych kwestii, które dotąd nastręczały problemów i przedsiębiorcom, i firmom zajmującym się księgowością. Co istotne, zostało zrealizowane wiele postulatów wnoszonych przez strony do Ministra Finansów, dzięki czemu prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów powinno stać się łatwiejsze.

MM.