Strona główna Aktualności Od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu...

Od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

2036
PODZIEL SIĘ

Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje osobie ubezpieczonej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych.

Poznajmy nowe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

W Obwieszczeniu z dnia 14 marca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podał kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które obowiązują w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. (art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy wypadkowej).

1) 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

2) 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

3) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

4) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

5) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

6) 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,

7) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

8) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

9) 14 165 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

10) 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2015.1242 ze zm.)

– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.Pol.2017.283)

Źródło: Monitor Polski – http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/283

W.K.