Strona główna Aktualności Co w zmienionej ustawie o VAT? VAT od 2017 r.

Co w zmienionej ustawie o VAT? VAT od 2017 r.

1159
PODZIEL SIĘ

W końcu, po wielu zapowiedziach Sejm 1 grudnia 2016 roku uchwalił tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ustawa ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku i wprowadza wiele zmian przez co warto zapoznać się z nimi przed okresem obowiązywania.

Zmiany są wprowadzane głównie ze względu na potrzebę ograniczenia nadużyć jak i uszczelnienia poboru VAT. Zmiany polegają m. in. na przywróceniu sankcji administracyjnej czy ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Natomiast stawki VAT nie zmienią się do końca 2018 roku.

Według danych przedstawionych przez przedstawicieli rządu ustawa ta ma za zadanie zminimalizować lukę podatkową o 2 punkty procentowe, czyli w przeliczeniu to 3,4 mld zł. Zmiany nie obejmą utrzymanych do końca 2018 roku stawek VAT.

Nowelizacja zawiera w sobie rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia, gdzie to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT, w przypadku transakcji dotyczących np. określonych usług budowlanych. To z kolei ma być spowodowane zaobserwowanymi nieprawidłowościami na rynku usług budowlanych jak też wykorzystywaniem faktur nieodzwierciadlających rzeczywistych transakcji.

Odwrócony VAT będzie dotyczyć także procesorów, o ile ich łączna wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez kwoty podatku), a także niektórych towarów z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny.

Zmianie ulegną zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Dodatkowo ograniczone zostanie stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT (będą z niego korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, gdzie wartość sprzedaży nie była większa niż 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym).

Jednak najważniejsze chyba jest, że ustawa wprowadza obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Obowiązek ten zostanie wprowadzony już 1 stycznia 2017 r. dla podatników, którzy:

– są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

– są dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;

– są zobowiązani (na podstawie przepisów o podatku dochodowym) do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Już od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten będzie z kolei dotyczył wszystkich pozostałych podatników VAT. W nowelizacji przewiduje się także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących (za okresy miesięczne).

Zmianie ulegną też przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe). Jednakże wprowadzono dodatkowe warunki, po spełnieniu których nabywca będzie zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Dodatkowe wymagania dotyczą również kaucji gwarancyjnej (kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie pozostać w wykazie sprzedawcy, którzy wywiązują się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych). Odpowiedzialność solidarna będzie miała zastosowanie do transakcji, których przedmiotem będą folia typu stretch, dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Wprowadzono także odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Obejmie ona zaległości podatkowe powstałe w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Nie będzie ona przekraczała 500 tys. zł. To rozwiązanie ma zapobiec rejestrowaniu tzw. słupów przez pełnomocników.

WW.