Strona główna Aktualności Jakie warunki pracy w ciąży w 2017 roku? Praca w ciąży od...

Jakie warunki pracy w ciąży w 2017 roku? Praca w ciąży od 2017 r.

11203
PODZIEL SIĘ
kobieta praca w ciąży

Do 1 dnia maja 2017 roku będzie jeszcze obowiązywać zasada, według której może przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. Po tym terminie kobieta oczekująca dziecka i pracująca przy komputerze nie będzie musiała kończyć pracy już po czterech godzinach.

Wchodząca w życie 1 maja 2017 roku zmiana sprawi, że kobieta spodziewająca się dziecka powinna mieć 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy przy ekranie komputera. W ten sposób będzie mogła pracować co najwyżej osiem godzin. W ten sposób ujęło tę sprawę w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

Praca w ciąży od 2017 r. na pewno się zmieni, przy czym wskazać trzeba na reperkusje tego typu zmiany.

[emaillocker]

Zgodnie z art. 179 Kodeksu pracy (tekst jednol. Dz. U. z 2016 r. poz. 960) w przypadku ciężarnych pracownic firma jest zobowiązana dostosować warunki pracy do wymagań określonych w rozporządzeniu albo ograniczyć czas pracy w taki sposób, aby zlikwidować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa zatrudnionej. W sytuacji, gdy taka zmiana lub dostosowanie jest niemożliwe to firma powinna przenieść pracownicę do innych obowiązków, a gdy jest to niemożliwe- zwolnić ją na czas wymagany z obowiązku świadczenia zadań.

W sytuacji, gdy rozwiązania takie jak zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy, przeniesienie do innych zadań sprawi, że wynagrodzenie zostanie obniżone – to zatrudniona ma prawo do dodatku wyrównawczego. Natomiast w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zatrudniona zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Dotychczasowe rozwiązania mogły być kłopotliwe dla firm, gdyż obecnie praca wielu osób w całości jest wykonywana przy użyciu sprzętu elektronicznego. Proponowane rozwiązania powinny być zatem korzystne dla pracodawców. Zatrudniający nie będzie się musiał martwić o kobiety ciężarne, o ile zapewni im możliwość skorzystania z 15-minutowych przerw w każdej godzinie. W wyniku zmian praca tych kobiet wzrośnie z obecnych czterech do sześciu godzin. Natomiast wprowadzenie częstszych przerw sprawi, że nastąpi zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca w ciąży od 2017 r. będzie zatem możliwa w większym wymiarze niż do tej pory z opcją odpoczynku dla pracownicy.

Zmiany takie są także tłumaczone lepszą jakością sprzętu, w tym ekranów. Sprzęty te nie mają już tak negatywnego wpływu na zdrowie pracownika jak kilkanaście lub nawet kilka lat temu. Możliwa się zatem stała zmiana przepisów z korzyścią dla obu stron.

Oczywiście istnieją poglądy, że prościej jest dopilnować skrócenia pracy przy monitorach do czterech godzin dziennie niż 15-minutowych przerw co godzinę. Ważne jest przy tym jednakże, że nieprzestrzeganie tej zasady będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracowników zagrożonym karą grzywny.

Zmiany dotyczą także innych aspektów. M.in. ciężarna wykonująca pracę w pozycji stojącej wciąż nie będzie mogła pracować dłużej niż trzy godziny w ciągu zmiany, a dodatkowo czas spędzony w tej pozycji nie będzie mógł jednorazowo przekraczać kwadransa. Po kwadransie pracy w pozycji stojącej powinna nastąpić 15-minutowa przerwa. Ograniczenie to nie będzie dotyczyć kobiet karmiących piersią.
[/emaillocker]

WW.