Strona główna Aktualności Wydatki świąteczne a podatek VAT

Wydatki świąteczne a podatek VAT

2064
PODZIEL SIĘ
wydatki świąteczne a podatek VAT LEXAGIT.PL porady prawne online

W poprzednim artykule z cyklu „Wydatki świąteczne w firmie” była mowa o wydatkach na prezenty świąteczne dla kontrahentów oraz na koszty świątecznej dekoracji firmy w kontekście podatku dochodowego a głównie koszów uzyskania przychodów. Dzisiaj o innym ważnym podatku i temacie „wydatki świąteczne a podatek VAT”.

Wydatki świąteczne a prawo odliczenia podatku VAT 

Od zakupu np. dekoracji świątecznych podatnik może odliczyć podatek VAT. Dokona tego z faktur zakupu ww. towarów świątecznych czy z faktur wykonanych usług np. usług dekoratorów wnętrz. Powyższe wynika z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221).

Potwierdza to także Interpretacja indywidualna sygn. ILPP1/443-29/08-2/MT wydana w dniu 26 marca 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Czytamy w niej: „Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż ozdoby świąteczne wykorzystywane są w siedzibie firmy, nie następuje ich przekazanie, zatem w tym przypadku nie ma miejsca dostawa towarów. (…) Jeśli przedmiotowe wydatki poniesione na zakup towarów, o których mowa we wniosku, stanowią koszt uzyskania przychodów, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach VAT za zakup ww. towarów”.

Generalnie podatnik będzie miał prawo odliczyć VAT także z faktur VAT dokumentujących nabycie określonych towarów jako upominków dla kontrahentów. Tego typu upominki z pewnością będą mogły zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Celem przekazania upominków nie będą w tym przypadku względy osobiste, ale promocja firmy, wyraz dbałości o kontrahentów czy też chęć poprawy relacji z klientami. To z kolei może się przełożyć na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, co uzasadnia odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup.

Podatek VAT od przekazanych upominków

W niektórych przypadkach jednak samo przekazanie upominku może się wiązać z koniecznością zadeklarowania przez podatnika podatku VAT do zapłaty.

Zaznaczyć należy, że podatek VAT będzie w takich przypadkach liczony od wartości rynkowej a nie ceny zakupu przekazywanych upominków. W konsekwencji przepisów Ustawy o podatku VAT możliwa jest zatem i taka sytuacja, w której prezent przekazywany przecież nieodpłatnie – także będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów lub usług należących do przedsiębiorstwa:

  1. na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny,

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wyjątek od opodatkowania VAT prezentów

Z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku VAT wynika także, kiedy nie trzeba naliczać podatku VAT w przypadku gdy podatnik przekazał prezenty o małej wartości albo też  próbki towarów na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się z kolei przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przykład:
Przedsiębiorca przekazał  swoim kontrahentom w prezencie świątecznym teczki z logo firmy w cenie  55 zł  każda. Był to dla nich pierwszy prezent w  tym roku.

Podsumujmy:

W zakresie podatku VAT firma będzie miała generalnie prawo do odliczenia podatku VAT, jednakże również wręczenie prezentu może powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT. Wyjątkiem od tej reguły jest wręczanie prezentów o małej wartości.

Podstawa prawna:

– art. 7 ust. 3, art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221).

 Stan prawny na dzień 20 grudnia 2017 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii https://lexagit.pl/porady-prawne/