Strona główna Aktualności Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (2)

Wydatki świąteczne przedsiębiorcy a koszty podatkowe 2017 (2)

1826
PODZIEL SIĘ
wydatki świąteczne LEXAGIT.PL porady prawne online

W artykule została omówiona kwestia rozliczania przez przedsiębiorcę wydatków świąteczno-noworocznych na reklamę:

  1. Czy firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup dekoracji świąteczno-noworocznych, kartek świątecznych oraz drobnych prezentów dla jej kontrahentów?
  2. Czy można wtedy odliczyć podatek VAT?

W artykule wykorzystano linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz  interpretacje podatkowe.

Wydatki  świąteczne a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016. 1888) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne przy prowadzeniu firmy „kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów”. [1]

Wydatki świąteczne na wystrój firmy

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszystko to, co ma związek z przychodem firmy. Należą do nich starania przedsiębiorcy idące w kierunku nabywania przez klientów jego towarów lub usług. Będą one realizowane przez odpowiedni wystrój firmy oraz jej reklamę. 

Przykład:

Firma X zakupiła dekoracje bożonarodzeniowe tj. choinkę, bombki, lampki, stroiki.  Niniejsze wydatki może zaliczyć do  kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2009 r., (sygn.  IPPB3/  kompozycji kwiatowych oraz bukietów, jak też wydatki na różnego rodzaju elementy dekoracyjne (np. bombki, stroiki, choinki) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów”. Co istotne, ww. dekoracje nie mogą być  „nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie” oraz  „umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci”. W takim przypadku  organ podatkowy zaliczy je do kosztów reprezentacji.

Podobny pogląd wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 13 lutego 2008 r. sygn. ILPB3/423-235/07-2/MC.

Wydatki na reklamę firmy

W przepisach podatkowych nie ma ustawowej definicji pojęcia „reklama”.  W tej sytuacji  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2000 r. w sprawie III SA 1994/99 wyraził pogląd, że  „Reklamą jest wszystko, co zawiera dodatkowe informacje o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwości nabycia (-)”. „Reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów, ale również samej „firmy i jej znaku” –  stwierdził Podlaski Urząd Skarbowy w Postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 21 maja 2007 r. [2]

Wydatki na zakup i wysłanie kartek świątecznych z logo firmy oraz  zakup drobnych  upominków opatrzonych logotypem firmy należą niewątpliwie do wydatków na reklamę.

Przykłady:

  1. Kartki świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego Roku  firma X wysyła swoim kontrahentom kartki z życzeniami. Są one zaopatrzone w logo firmy.

Wydatki związane z ich wysyłką tj. zakup kartek, zakup znaczków i kopert firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów (koszt reklamy). Potwierdza to Interpretacja indywidualna sygn. IBPB1/415-152/08/AB wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2008 r.: „kartki świąteczne nie mają charakteru reprezentacyjnego – ich obecność jest bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy i raczej to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego postępowania”.

  1. Drobne upominki świąteczne dla kontrahentów

Na zakończenie roku firma X planuje przesłać swoim kontrahentom wraz z życzeniami noworocznymi kalendarze zawierające logo firmy. Zakup kalendarzy opatrzonych logotypem firmy wraz z usługa przesyłki firma rozliczy w kosztach podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w Interpretacji indywidualnej sygn. IBPBI/2/423-612/12/MS wydanej w dniu 11 września 2012 r. stwierdził: „Zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjmuje się, iż gadżety o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy nie mają charakteru reprezentacyjnego. Zatem wydatki na zakup gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.”

Firma Y planuje zorganizować spotkanie biznesowe kończące rok owocnej współpracy, na którym chce wręczyć portfele z jej logo.

Generalnie wydatki na nabycie portfeli z logo firmy powinny być traktowane jako wydatki na reklamę, przy czym należałoby unikać nadmiernej wystawności tak ofiarowywanych prezentów. Z wyroku NSA z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie II FSK 2293/16  wynika, że „skoro część spośród tych drobnych prezentów opatrzona jest logo firmy, to mają one charakter przedmiotów reklamowych, zaś wydatki poniesione na ich nabycie nie są wydatkami na reprezentację, ale na reklamę. Dodał, że nie ma znaczenia, iż nie są one rozdawane masowo, ale kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom Spółki podczas rozmów dwustronnych. Zauważył, że niecelowe byłoby kierowanie reklamy firmy do podmiotów całkowicie niezainteresowanych jej działalnością. Ponadto uznał, że posługiwanie się przez kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów gadżetami reklamowymi Spółki wpływa na promocję firmy”.

Zdaniem organów podatkowych np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2016 r. sygn. ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, gdyby taki upominek nie zawierał np. logo firmy, wówczas należałoby go traktować jako wydatek na reprezentację. Wówczas wydatki takie nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów: W ocenie tut. Organu, wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania Spółki ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej grupy podmiotów (kontrahenci, partnerzy handlowi, doradcy), wręczane w okolicznościach Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych, kolejnej rocznicy działalności Spółki czy jubileuszu kontrahenta – wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Towary, które sprzedaje firma mogą być prezentami świątecznymi

W przypadku, gdy produkt lub usługa jest sprzedawana przez firmę, wówczas przekazanie go w prezencie  kontrahentowi ma cel reklamowy. W takiej sytuacji koszt jego wytworzenia przedsiębiorca rozliczy w kosztach podatkowych.

a) Firma cukiernicza X na prezenty świąteczno-noworoczne dla swoich kontrahentów przeznaczyła kosze słodyczy z jej oferty handlowej.

b) Wytwórnia win Y obdarowała swoich kontrahentów próbkami swoich wyrobów.

W Interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-916/10/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że w przypadku, gdy „Spółka prowadzi działalność wyłącznie w zakresie handlu hurtowego alkoholami. Oczywistym jest by pozyskać klienta Spółka musi przedstawić mu ofertę, prezentację i sam produkt, który jest specyficzny”

W związku z powyższym „wydatki związane są ściśle z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą polegającą na dystrybucji napojów alkoholowych, a ich celem jest zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu oferowanych przez Spółkę towarów (-) niewątpliwie wpływają na osiągane przez Nią przychody, dlatego też mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Podsumujmy:

Wydatki świąteczne firma będzie miała możliwość wliczenia do kosztów podatkowych, jeżeli będą one oznaczone logo firmy oraz nie zostaną wymienione w katalogu wydatków na jej reprezentację. [3] Potwierdził to NSA w wyroku z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie  II FSK 1472/08: „to co promuje logo danej firmy jest reklamą, to co zaś przy wykorzystaniu logo innych firm ma służyć dobremu wizerunkowi własnej firmy, należy do sfery reprezentacji.”

W kolejnym artykule na portalu kilka słów na temat podatku VAT przy wydatkach świątecznych.

 

Źródło:

  1. Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2016 r., II FSK 2293/16http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DB92E70F37
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-612/12/MS z dnia 11 września 2012 – https://interpretacje-podatkowe.org/logo/ibpbi-2-423-612-12-ms
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-916/10/AP z dnia 4 października 2010 r. – https://interpretacje-podatkowe.org/alkohol/ibpbi-2-423-916-10-ap4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-253/09-2/KK z dnia 29 czerwca 2009 r. – https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ippb3-423-253-09-2-kk

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-916/10/AP z dnia  4 października 2010 r. https://interpretacje-podatkowe.org/alkohol/ibpbi-2-423-916-10-ap (dostęp w dniu 18 grudnia 2017 r.)

[2] Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PO-II/423/15/AN/07 wydane  w dniu 21 maja 2007 r. przez Podlaski Urząd Skarbowy – https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/po-ii-423-15-an-07 (dostęp w dniu 18 grudnia 2017 r.)

[3] Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn.: Dz.U. 2016.2032),  oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (tekst jedn.: Dz.U. 2016. 1888) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

Podstawa prawna:

art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016. 1888)

Stan prawny na dzień 18 grudnia 2017 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii https://lexagit.pl/porady-prawne/

 


POLECAMY UWADZE:

firmowe wydatki świąteczne