Strona główna Aktualności Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

Utrata statusu podatnika VAT. Kiedy jest to możliwe?

2886
PODZIEL SIĘ

W ostatnim czasie na celowniku znaleźli się przede wszystkim oszuści podatkowi. Świadczy o tym seria zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach Ustawy o podatku VAT. Utrata statusu podatnika VAT to jedna z wprowadzonych zmian. Niestety niektóre ze zmian mogą dotknąć też uczciwe podmioty.

W ustawie o podatku VAT pojawił się od dnia 1 stycznia 2017 r. m.in. nowy przepis art. 96 ust. 9, z którego wynika, że naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

  • podatnik nie istnieje lub
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Jednakże organ podatkowy wykreśla podatnika VAT z urzędu z rejestru, jeśli ten podatnik:

  • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji podatkowych  nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
  • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje podatkowe, w  których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
  • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
  • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jak widać tylko część przypadków, w których możliwe jest wykreślenie z rejestru VAT dotyczy kwestii ewentualnych oszustw podatkowych. Reszta może mieć znaczenie porządkujące.

Niebezpieczne jest w szczególności to, że wykreślenie z rejestru VAT dokonywane jest z urzędu bez odrębnego powiadomienia podatnika VAT. Tym samym sam zainteresowany może nie być świadomy, że nie jest już podatnikiem VAT czynnym, zaś jego kontrahenci winni ustalać odrębnie jego status podatkowy. Nie wiadomo zresztą na jaką datę ustalać ten status tj. zawarcia umowy, wykonania umowy, odliczenia VAT czy też na inną chwilę.

Zaznaczyć należy, że naczelnik urzędu skarbowego nie musi przeprowadzać postępowania u wykreślanego podatnika, wystarczy, że zbierze informacje w trakcie czynności sprawdzających czy uzyskanych od innych organów. Poza tym skoro organ nie wydaje decyzji podatkowej, to tym samym podatnik nie ma formalnej możliwości wniesienia odwołania. Może co najwyżej złożyć ponowny wniosek o rejestrację.

Zaznaczyć należy, że w samym tylko styczniu 2017 roku utrata statusu podatnika VAT dotknęła 5.000 podmiotów. Pytanie tylko ilu podatników i ich kontrahentów o tym wie.

WW.