Strona główna Aktualności Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….

Ochrona przed zwolnieniem z pracy? I nie tylko. Możliwe zmiany Kodeksu pracy….

1032
PODZIEL SIĘ

Coraz bliżej do uchwalenia prezydenckiego projektu zmian w Kodeksie pracy. Ostatnio doszło bowiem do zawarcia porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi centralami związkowymi a organizacjami pracodawców, co do pewnych rozwiązań pojawiających się w projekcie. Chodziło m.in. o ochronę przed zwolnieniem z pracy.

Szczegółowiej grupy reprezentujące pracowników oraz pracodawców doszły do porozumienia, co do takich zagadnień jak objęcie ochroną przed zwolnieniem pracowników, którzy jako najbliżsi członkowie rodziny korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w zastępstwie matki, czyli w wyjątkowych sytuacjach (np. śmierć matki dziecka lub jej pobyt w szpitalu).

Oczywiście po zakończeniu macierzyńskiego lub rodzicielskiego taka osoba będzie mogła skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Wspomniane osoby bliskie będą także miały prawo do wynagrodzenia przez okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do niej po wadliwym zwolnieniu.

Planowane zmiany mają także dotyczyć przedłużonego terminu na sprostowanie świadectwa pracy. Po zmianach czas na sprostowanie świadectwa pracy wydłuży się z obecnych 7 do 14 dni. Zmiana ta jest podyktowana zbyt krótkim obecnie okresem czasu na przeprowadzenie tych czynności.

Porozumienie zostało także osiągnięte w zakresie terminu wydania świadectwa pracy (obecnie zgodnie z Kodeksem pracy ma to nastąpić niezwłocznie). Po zmianach byłoby to niezwłocznie, nie później niż 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Natomiast nie osiągnięto porozumienia co do zastępczych świadectw (wydawanych w sytuacji gdyby pracownik nie miał możliwości jego uzyskania od zatrudniającego) oraz katalogu przyczyn dyskryminacji.

Pojawić się może także rozwiązanie zgodnie z którym w przypadku, gdyby pracownik nie otrzymał świadectwa pracy od zatrudniającego go pracodawcy mógłby zwrócić się do sądu o wydanie tzw. zastępczego świadectwa pracy. Zdaniem ekspertów mogłoby to być krzywdzące dla pracownika z uwagi na zawartość takiego świadectwa pracy zgodnego tylko z ustaleniami sądu.

Na fali planowanych zmian także Konfederacja Lewiatan przygotowała „Rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce”, w których zawarła sugerowane zmiany w kodeksie pracy, które dotyczą takich zagadnień jak umowy o pracę, wydłużenie okresu próbnego, zasad rozwiązywania umowy o pracę.

Wątpliwości co do proponowanych przez Lewiatan propozycji mają związki zawodowe. Do grup objętych ochroną przed zwolnieniem mają należeć także osoby działające na rzecz praw pracowników: przedstawiciele związków zawodowych, członkowie grup negocjacyjnych, społeczni inspektorzy pracy, rady pracowników, członkowie europejskich rad zakładowych. W ten sposób ochronie miałoby podlegać ponad 40 grup. Należałoby zatem dokonać przeglądu wszystkich tych grup i zasadności objęcia ich ochroną.

Zobaczymy w jakich kierunkach faktycznie pójdą planowane zmiany……

 

WW.