Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

1821
PODZIEL SIĘ
antykryzysowa Sprawna spółka

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o COVID – 19 [1] (ustawa zmieniająca). Ma ona na celu zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa.

W obszarze podatków ustawa zmieniająca  wprowadziła  m.in. odroczenie  terminów podatkowych  w podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych?

Pisaliśmy o tym w artykule:

Tarcza antykryzysowa: Odroczone  terminy podatkowe

Natomiast w  ustawie o podatku od towarów i usług [2] nastąpiło:

  • przedłużenie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR o dokonaniu płatności na rachunek spoza wykazu VAT tzw. białej listy do 14 dni od dnia zlecenia przelewu,
  • odroczenie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r,
  • odroczenie wejścia w życie przepisów o Wiążącej Informacji Stawkowej do dnia 1 lipca 2020 r,
  • przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT oraz
  • możliwość wydawania paragonów w formie elektronicznej.

Czy przedłużony termin złożenia  zawiadomienia ZAW-NR będzie stały?

„Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 tys. zł.” –  podaje Ministerstwo Finansów. (https://www.gov.pl/web/gov/dluzszy-czas-na-skladanie-zawiadomienia-zaw-nr).

Przedłużony termin złożenia zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza wykazu VAT tzw. Białej listy obowiązuje w okresie stanu  zagrożenia  epidemicznego  i stanu  epidemii  ogłoszonych w związku z COVID-19. Nie jest to zatem termin stały, a  jedynie tymczasowy (art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzn  ustawy o COVID – 19) [3].

Temat  białej listy podatników VAT  omówiła mec. Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA sp.j.  na blogu podatkowym “Podatki w spółkach” w artykułach:

Biała lista podatników VAT już obowiązuje  

Biała lista VAT cd.

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT – jakie korzyści dla podatnika?

Nowa matryca stawek VAT będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Podatnik będzie miał wtedy „(…) więcej czasu na dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, np. zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących” –  twierdzi Ministerstwo Finansów [4].

Czy przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r. termin wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT obejmuje wszystkich czynnych podatników VAT?

Termin wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT (ewidencja podatkowa plus deklaracja podatkowa) od dnia 1 lipca 2020 r. obejmuje wszystkich czynnych podatników VAT bez względu na to, czy ich firma jest duża, średnia lub mała. Niniejszy termin jest wydłużony z mocy prawa (art. 58  ustawy zmieniającej, art. 12, art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  o  podatku  od  towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1520). 

Wydawanie paragonów w formie elektronicznej –  za zgodą, czy bez zgody nabywcy?

Artykuł 32 ustawy nowelizującej wprowadził możliwość wydawania paragonów w postaci elektronicznej (e-paragony) przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Taka czynność jest możliwa za zgodą nabywcy oraz w sposób z nim uzgodniony (art. 32 ustawy zmieniającej,  art. 111 ust. 3a pkt 1 lit.b, art. 145a ust. 12 ustawy o VAT)  t.j. ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106). Co istotne, wystawienie e- paragonu jest  możliwe, gdy kasa rejestrująca posiada taką funkcję. „Klient zachowa możliwość wyboru formy otrzymania paragonu fiskalnego/faktury w postaci papierowej lub postaci elektronicznej” – zapewnia Ministerstwo Finansów [5].

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Objaśnienie:

[1] ustawa o zmianie ustawy o COVID-19: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568)

[2] ustawa o podatku od towarów i usług: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tekst jedn. Dz.U.2020.106 )

[3] ustawa o COVID-19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.)

[4] https://www.gov.pl/web/gov/przesuniecie-terminu-stosowania-nowej-matrycy-stawek-vat (dostęp w dniu 23 kwietnia 2020 r.)

[5] https://www.gov.pl/web/gov/ulatwienia-w-e-paragonach (dostęp w dniu 23 kwietnia 2020 r.)

Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2020 roku

W.K.