Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy – objaśnienia...

Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy – objaśnienia prawne

746
PODZIEL SIĘ
objaśnienia prawne Sprawna Spólka

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnienia prawne w zakresie możliwości otrzymania w ramach Tarczy antykryzysowej jednorazowej pożyczki środków Funduszu Pracy przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP uważa, że art. 15zzd ustawy o COVID-19 powoduje „szereg wątpliwości”  interpretacyjnych. „Z art. 15zzd ust. 1 ustawy o COVID- 19  nie wynika, czy starosta może udzielić pożyczki mikroprzedsiebiorcy, którego działalność gospodarcza była zawieszona przed 01 marca 2020 r., a przedsiębiorca podjął prowadzenie tej działalności po tej dacie” –  napisał Rzecznik.

W związku z tym Rzecznik MSP zadał kilka istotnych pytań:  

  1. Czy starosta może udzielić pożyczki ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej przed 01 marca 2020 r. (np. w grudniu 2019 r.), a podjął wykonywanie tej działalności po tej dacie (np. w kwietniu 2020 r.) ?

Resort pracy stwierdził, że (…) prowadzenie działalności gospodarczej przez 1 marca (kwietnia) oznacza aktywne prowadzenie działalności bezpośrednio przed tą datą czyli 29 lutego (31 marca)”.
Ministerstwo zwraca uwagę „(…)  że przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza jest zawieszona, nie ponoszą co do zasady bieżących kosztów jej prowadzenia. Zawieszenie działalności gospodarczej (jej utrzymanie w zawieszeniu jest w chwili obecnej nieograniczone czasowo) jest samo w sobie instrumentem chroniącym przedsiębiorców przed ponoszeniem kosztów działalności w sytuacji, gdy np. oferowanie przez nich usług/produktów nie ma uzasadnienia biznesowego, ponieważ te usługi/produkty nie znajdują nabywców czy nie przynoszą dochodu lub gdy aktywne prowadzenie działalności jest niemożliwe z innych powodów. Przyznanie prawa do pożyczki z art. 15zzd wszystkim mikroprzedsiebiorcom zarejestrowanym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS bez względu na okres prowadzenia przez nich aktywnej działalności gospodarczej (tj. nie tylko bezpośrednio przed pojawieniem się w Polsce COVID 19, ale na przykład kilka lat temu), mogłoby zachęcać przedsiębiorców, którzy z innych powodów (niezwiązanym z kryzysem wywołanym COVID 19) nie prowadzili aktywnie działalności gospodarczej do wnioskowania o pożyczkę, co wypaczałoby jej cel. (…)”.

Podkreśla także: „Podczas ostatniej nowelizacji ww. ustawy po raz kolejny rozszerzono grono adresatów pożyczki o mikroprzedsiębiorców, którzy zawiesili lub odwiesili działalność gospodarcza w marcu 2020 (czyli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020), przy założeniu, iż decyzje takie podejmowane są dużo wcześniej  i mogli oni nie przewidywać kryzysowej sytuacji, a także form i skali pomocy publicznej, która została dla nich ostatecznie przygotowana”.  

Odpowiedzi na pozostałe pytania Rzecznika MŚP:

  1. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba będąca na emeryturze i prowadząca działalność gospodarczą?

Odpowiedź: „prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mają osoby posiadające prawo do emerytury i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowana w CEIDG, o ile spełniają pozostałe warunki”.

  1. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą?

Odpowiedź: „prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności posiadają osoby pozostające w stosunku pracy i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane w CEIDG, o ile spełniają pozostałe warunki”.

  1. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 powinna ubiegać się spółka cywilna, czy też jej wspólnicy?

Odpowiedź: „(…) o udzielenie  ww. pożyczki mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej (…)” , ponieważ „ (…) każdy wspólnik spółki cywilnej jest << osobnym>> przedsiębiorcą. (…)”.

Całość objaśnień prawnych do art. 15zzd ustawy o COVID- 19  znajduje  się tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/2020.06.01-WIP.676.2020.KKB_.pdf

Stan prawny na dzień 22 czerwca 2020 roku

W.K.