Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi podatkowej na badania i...

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi podatkowej na badania i rozwój (ulga B+R) w roku 2020

498
PODZIEL SIĘ
ulga na badania Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. [1] wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi badawczo- rozwojowej 2020. Poznajmy szczegóły.

Przypomnijmy …

Na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 1 ustawy o CIT  podatnicy mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo – rozwojową (ulga B+R). W ramach tejże ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym od podstawy opodatkowania odliczają  koszty kwalifikowane. Nie mogą odliczyć ich wcześniej.

Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB1-3.4010.460.2019.2.JKU) wydana  przez  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dniu  19 grudnia 2019 r. w której organ interpretacyjny „(…) nie może zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., jest on uprawniony do dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczo – rozwojową już w trakcie tego roku podatkowego”.

Prawo do ulgi B+R z tarczy antykryzysowej w roku 2020

Tarcza antykryzysowa 1.0. wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi  B+R 2020. Zgodnie z art. 4 oraz art. 6 Tarczy antykryzysowej 1.0. do obu ustaw podatkowych zostały wprowadzone  nowe  przepisy, które  umożliwiają rozliczenie kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika na  opracowywanie produktów niezbędnych do zwalczania koronawirusa w  czasie  roku  podatkowego 2020.

Jest to art. 52t ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych [2] oraz art. 38l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [3]. Z ich treści wynika, że  koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

Co należy rozumieć przez „przeciwdziałanie COVID-19” ?

Z art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 [4] przeciwdziałanie COVID-19 stanowią „(…) wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby”.

Chodzi tutaj o wprowadzenie do produkcji płynów do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek, kombinezonów, fartuchów i przyłbic ochronnych zgodnych z polskimi normami.

Więcej informacji dotyczących  produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 podaje Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

Przeczytaj także:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (1)

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (2)

Podatnik ma możliwość wyboru

Ministerstwo Finansów zachęca do „odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku” [5] , ale nie podaje żadnych objaśnień prawnych w  tym zakresie.

Podatnik ma możliwość  wyboru odliczenia niniejszych kosztów:

 1)      w trakcie roku podatkowego poprzez pomniejszenie  miesięcznej zaliczki na PIT lub CIT o poniesione koszty kwalifikowane albo

2)       w składanym rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT.

Literatura  prawnicza  podkreśla:  „Jeśli  podatnik  ponosi  koszty  kwalifikowane  (mogące  być  rozliczone  w ramach ulgi), a koszty te są związane z działalnością badawczo-rozwojową,  której  celem  jest  opracowanie  produktów  niezbędnych  do  przeciwdziałania COVID-19, to wówczas koszty te mogą być uwzględnione w ramach ulgi już przy liczeniu zaliczki na podatek, a nie dopiero w zeznaniu rocznym.

Oczywiście wszystkie warunki podmiotowe i przedmiotowe dla skorzystania z ulgi muszą być w tym przypadku również spełnione” [6].

Podstawa prawna:

– art. 52t Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387 z późn. zm.)

– art. 38l Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865 z późn. zm.)

Objaśnienie:

[1] Tarcza antykryzysowa 1.0. – Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020. 568)

[2] ustawa o podatku dochodowym od osób  fizycznych: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387 z pózn. zm.)

[3] ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865)

[4] Ustawa o COVID- 19 : Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020.374  z pozn. zm. )

[5] Ministerstwo Finansów, Odlicz koszty B+R od dochodu – https://www.gov.pl/web/gov/odlicz-koszty-br-od-dochodu (dostęp w dniu 24 czerwca 2020 r.)

[6] Bartosiewicz A., Tarcza antykryzysowa Szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS, i wybranych aspektach prawa pracy  związane z COVID- 19,  Warszawa 2020, str.59

Stan prawny na dzień 24 czerwca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R