Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego

2017
PODZIEL SIĘ
dofinansowanie Sprawna spółka

Nowelizacja ustawy o COVID-19 [1] oraz niektórych innych ustaw tzw. tarcza antykryzysowa 1.0 i tarcza antykryzysowa 2.0 ma na celu rekompensatę negatywnych skutków gospodarczych z powodu pandemii koronawirusa.

Zobacz:

„Tarcza antykryzysowa” weszła w życie

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 1.0 wprowadziła do ustawy o COVID – 19 możliwość dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników (art. 15zzc niniejszej ustawy). Ma ono miejsce wtedy, gdy w z powodu wystąpienia COVID – 19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych w jego firmie.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Obowiązująca od dnia 18 kwietnia 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa 2.0  tj. ustawa  o  szczególnych  instrumentach  wsparcia  w  związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2 dokonała kilku zmian art. 15 zzc ustawy o COVID-19.

Czy zmieniły się wymagane przedziały spadku obrotów w firmie jednoosobowego przedsiębiorcy?

Procentowy spadek obrotów w firmie prowadzonej przez samozatrudnionego pozostał bez zmian. Dofinasowanie w dalszym ciągu przysługuje w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Na jaki okres może zostać przyznane i jak jest wypłacane?

Z dyspozycji  zawartej w art. 15zzc ust. 3 ustawy o COVID-19  wynika, że niniejsze dofinansowanie może zostać przyznane „(…) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku”.  Jest wypłacane w okresach miesięcznych bez wymogu składania oświadczenia o prowadzeniu firmy w miesiącu za który przysługuje dofinansowanie (art. 15zzc ust. 5 ustawy o COVID-19).

Czy w okresie dofinansowania samozatrudniony musi prowadzić działalność gospodarczą?

W świetle art. 15zzc ust. 6 ustawy o COVID-19 przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało mu dofinansowanie.

Do kogo i w  jakim terminie należy składać wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej osoba samozatrudniona składa do dyrektora powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru wniosków przez powiatowy urząd pracy tj. tylko w okresie prowadzenia naboru.

Niniejszy wniosek wraz z umową o wypłatę  dofinansowania  można złożyć  w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Powinien on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przyśpieszy to jego rozpatrzenie.

Sprawdź także:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Ważne!

Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego może być łączone z innymi  formami wsparcia?

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może łączyć powyższe dofinansowanie z Funduszu Pracy z innymi formami pomocy. Może starać  się  np. o zwolnienie ze składek ZUS oraz o świadczenie postojowe. Może także wystąpić o mikropożyczkę, przy czym ze względu na tożsamy cel udzielenia takiego wsparcia, jeden z tych wniosków może zostać odrzucony. Niepewność w tym zakresie wynika z braku jasnych regulacji prawnych.   

Zobacz:

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (po Tarczy 2)

Świadczenia z Tarczy antykryzysowej – łączenie różnych form pomocy

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Podstawa prawna:

– art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID-19 – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695).

[2] Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020. 695).

Stan prawny na dzień 29 kwietnia 2020 roku

W.K.