Strona główna Tagi Kpc

Tag: kpc

Planowane zmiany w przepisach dotyczące nieuczciwych dłużników

Zgodnie z opublikowanym przez Sejm RP rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2650), poprzez wprowadzenie...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (5)

Od niekorzystnego dla strony wyroku lub postanowienia sądu I instancji przysługuje  apelacja. W poprzednim artykule: Apelacja cywilna  2020 - kilka pytań (4) omówiliśmy kontrolę formalną apelacji...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (4)

Apelacja jest to środek odwoławczy przysługujący stronom od niekorzystnych orzeczeń (wyrok, postanowienie) wydanych przez sąd I instancji. Wydane orzeczenie strona może zaskarżyć w całości...

Doręczenie pisma procesowego pełnomocnikowi substytucyjnemu nie zawsze skuteczne

Ustanowiony w sprawie profesjonalny pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw – tj. upoważnienia innego adwokata lub radcy prawnego do zastępowania go w danej sprawie....