Strona główna Aktualności Spółka cywilna nie jest podatnikiem, a jej wspólnicy – co to oznacza...

Spółka cywilna nie jest podatnikiem, a jej wspólnicy – co to oznacza w praktyce?

2405
PODZIEL SIĘ
prokurent Sprawna spółka

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie aktywności w takiej właśnie postaci ma określone skutki nie tylko prawne, ale i podatkowe.

Spółka cywilna – czyli jaka?

Spółka cywilna w literaturze prawniczej jest prezentowana jako zupełnie odmienny typ spółki od spółki handlowej. Spółka cywilna jest tworem, który nie posiada osobowości prawnej. Jest to tylko umowa zawarta przez wspólników. Sama spółka cywilna nie jest wobec tego podmiotem praw, ani obowiązków w rozumieniu cywilnoprawnym.

W uproszczeniu można przyjąć, że jest to pewna forma porozumienia, umownego powiązania podmiotów – wspólników. W przypadku spółki cywilnej to sami wspólnicy są podmiotami praw i obowiązków. Spółka cywilna z uwagi na powyżej wskazany jej charakter, nie może być również samoistnym posiadaczem prawa własności.

Zatem, jeśli działalność danej spółki jest prowadzona w określonych budynkach, na danych nieruchomościach, to te są własnością wspólników tej spółki (na zasadzie wspólności łącznej), a nie samej spółki cywilnej jako odrębnego podmiotu prawa. Spółka cywilna nie będzie więc dysponowała majątkiem, nieruchomościami, czy innymi materialnymi prawami, ponieważ te należą de facto do jej wspólników.

Spółka cywilna nie tylko nie może być posiadaczem prawa własności….

Istotne jest, że spółka cywilna nie tylko nie może być posiadaczem prawa własności, ale również nie może dysponować prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, być posiadaczem samoistnym nieruchomości, czy nawet nie może dysponować mieniem, które należy do jednostek Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Interpretacja Ministra Finansów w sprawie statusu spółki cywilnej wobec obowiązku do zapłaty podatku od nieruchomości

Status spółki cywilnej w świetle zwłaszcza obowiązku podatkowego (obowiązek do zapłaty podatku od nieruchomości) stał się przedmiotem zainteresowania obecnego Ministra Finansów.

Mianowicie w tej sprawie została w dniu 21 października 2016 r. wydana specjalna interpretacja ogólna. Zgodnie z jej treścią:

  • Spółka cywilna z racji, że jest jedynie stosunkiem zobowiązaniowym, łączącym wspólników, nie jest dysponentem prawa własności, samoistnego posiadania, czy prawa użytkowania wieczystego, nie może zatem być obarczona podatkiem od nieruchomości, do której nie ma żadnego z ww. praw,
  • Obowiązek do zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa na wspólnikach spółki cywilnej, nie na samej spółce,
  • Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zapłatę podatku od nieruchomości.

Pełny tekst interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od nieruchomości od wspólników spółki cywilnej dostępny jest pod tym linkiem.

MM.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna