Strona główna Aktualności Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika – także kosztem podatkowym

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika – także kosztem podatkowym

1599
PODZIEL SIĘ

Taki wniosek wynika z interpretacji  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN.

W interpretacji tej stwierdzono, że „Wykupywane świadczenia w postaci pakietów medycznych stanowią koszty podatkowe niezależnie od tego, czy dotyczą one samego pracownika, czy też członków jego najbliższej rodziny”.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka przedstawiając stosunkowo częsty w praktyce przypadek, gdzie abonamenty medyczne opłacane przez pracodawcę przeznaczone są nie tylko dla samych pracowników lecz także dla członków ich rodzin. Oczywista wartość oraz zakres abonamentów różni się zależnie od tego dla kogo taki abonament jest dedykowany. Różne są także usługi medyczne objęte tymi ww. pakietami. Np. pakiet dla członków rodzin z natury rzeczy nie obejmuje medycyny pracy. Spółka nie posiada przy tym wiedzy na temat faktycznego wykorzystania usług medycznych objętych takim pakietem (abonamentem).

Zgodnie ze stanowiskiem spółki zaakceptowanym przez organ podatkowy:

  • Wydatki na pakiety medyczne stanowią świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika, będące jednocześnie formą dodatkowego wynagrodzenia stanowiącą dla pracownika przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  • Dalej wskazano, że dodatkowe świadczenia w postaci pakietów medycznych mają znaczenie motywujące dla pracowników poprawiając nadto wizerunek pracodawcy, jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin – co ma skutkować większą efektywnością oraz mniejszą rotacją pracowników.
  • Spółka wskazała także, że pakiety medyczne nabywane przez pracodawcę przyczyniają się w sposób pośredni do zwiększenia dochodów rodzin usuwając konieczność wydawania środków z budżetu domowego na prywatną opiekę medyczną.
  • Dalej wskazano, że wykup przez pracodawcę pakietów medycznych wpływa na skrócenie okresu absencji pracowników w pracy i skutkuje również większym zaangażowaniem pracowników w wykonywane przez nich obowiązki.

Na tej postawie spółka przyjęła, że istnieje związek pomiędzy ww. wydatkami nabycie pakietów medycznych a osiąganiem przychodów podatkowych. Wydatki te zostały zatem uznane za spełniające wymogi z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a jednocześnie nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, podanym w art. 16 ust. 1 u.p.d.p.   

 MM.