Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2019 r. nie wzrosną rachunki za energię elektryczną

Od 1 stycznia 2019 r. nie wzrosną rachunki za energię elektryczną

1048
PODZIEL SIĘ
energia elektryczna Lxagit.pl

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany wprowadza ustawa nowelizująca

Ustawa nowelizująca ma na celu ustabilizowanie cen prądu w 2019 roku poprzez:

1) obniżenie podatku akcyzowego za energię elektryczną,

2)  obniżenie opłaty przejściowej.

Akcyza na energię elektryczną zostaje zmniejszona z 20 zł/ MWh do 5 zł /MWh. W 2019 r. z tytułu jej obniżenia ponad 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej, w kraju tj.  gospodarstw domowych, firm, przedsiębiorstw, instytucji zaoszczędzi 1,85 mld zł netto – podaje Ministerstwo Energii.

Dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej opłata przejściowa zostaje obniżona o 95%. Powoduje to zmniejszenie rachunków za prąd o 2,24 mld zł

Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne płacone przez odbiorców zostają zamrożone na poziomie z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Nie wzrosną ceny energii elektrycznej

W 2019 r. ceny energii elektrycznej zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r. –  informuje Kancelaria Prezydenta.

Powstanie Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej, niż ustalona cena sprzedaży będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z tworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Oznacza to pokrycie różnic w cenach energii. Na ten cel zaplanowana została  kwota  ok. 4 mld zł. Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnoważonej ceny rynkowej energii.

 Źródło:

– Kancelaria Prezydenta RP – http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1237,prezydent-podpisal-ustawe-w-sprawie-cen-pradu-w-2019-r.html

– Ministerstwo Energii – https://www.gov.pl/web/energia/ceny-energii-elektrycznej-w-2019-r-nie-wzrosna-ustawa-przyjeta-przez-parlament-rp

Niniejsza ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

W.K.