Strona główna Aktualności Spółka jawna: formularz NIP-8 – dane dodatkowe (4)

Spółka jawna: formularz NIP-8 – dane dodatkowe (4)

3139
PODZIEL SIĘ
NIP-8 Sprawna spółka

Do założenia tej spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz wpisanie spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest to jeszcze koniec formalności.

Po dokonaniu wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS wspólnicy spółki jawnej składają do naczelnika urzędu skarbowego [1] dane uzupełniające spółki na formularzu NIP – 8. [2] Są one konieczne dla celów podatkowych oraz statystycznych.  

Jakie dane spółki jawnej obejmuje formularz NIP–8

Formularz NIP – 8 obejmuje te dane spółki, które nie są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego.

O tym jakie dane  podlegają wpisowi do KRS pisaliśmy w artykule:

Spółka jawna: Rejestracja spółki jawnej (3) 

W zgłoszeniu NIP-8 dla urzędu skarbowego należy podać dane dodatkowe  m.in.:

 1. Dane składającego zgłoszenie tj. czyli pełną i skróconą nazwę spółki, nr KRS, nr REGON, dane kontaktowe: telefon, strona internetowa (jeżeli istnieje), e – mail, adres do korespondencji.
 2. Adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo, jeżeli przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż owoców i warzyw, wówczas należy podać adres pod którym się ona odbywa (stoisko na targu w miejscowości X przy ulicy ……….., sklep w miejscowości Y, przy ulicy ……….).
 3. Adres, pod który przechowywana jest dokumentacja rachunkowa spółki. Takim adresem może być adres biura podatkowego, które prowadzi sprawy spółki jawnej lub adres zamieszkania jednego z jej wspólników.
 4. Wykaz rachunków bankowych spółki .
 5. Dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (PESEL lub NIP).

Dane uzupełniające przesyłane przez naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dane uzupełniające  dla GUS powinny zawierać:

 • przewidywaną liczbę pracowników,
 • formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
 • powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony internetowej).

Dane uzupełniające dla ZUS powinny zawierać:

 • nazwę skróconą płatnika,
 • datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres do korespondencji,
 • adres prowadzenia działalności.

Formularz podpisuje wspólnik lub wspólnicy składający zgłoszenie. Podaje się także datę jego wypełnienia.

Termin złożenia zgłoszenia NIP-8

Termin złożenia NIP-8 do naczelnika właściwego organu podatkowego wynosi 21 dni od dnia wpisu spółki jawnej do KRS. Powyższe wynika z art. 5 ust. 2c ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników [3] Tak będzie, jeżeli spółka nie planuje zatrudnienia pracowników.

W przypadku, gdy spółka zamierza zatrudniać pracowników, wtedy formularz NIP-8 powinien być złożony w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS.

Należy podkreślić, że termin 21 dni i termin 7 dni oznacza dni kalendarzowe, a nie dni robocze. W celu zachowania terminu należy złożyć formularz NIP-8 przed jego upływem osobiście, listownie lub elektronicznie w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy nie pobiera żadnej opłaty od złożenia  zgłoszenia aktualizacyjnego.

Ważne!

Z formularza NIP-8 spółka jawna korzysta również, gdy chce dokonać aktualizacji swoich danych. Ma na to termin 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 9 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Przykładem może być zmiana rachunku bankowego, powstanie nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (drugi sklep sprowadzony przez spółkę).

Jakie sankcje w przypadku nie złożenia formularza NIP-8  w terminie

Jeśli zgłoszenie identyfikacyjne lub jego aktualizacja  nie zostanie złożone w terminie, wówczas z art. 81 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) [4] wynika, że jest to wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny.

W takie sytuacji urząd skarbowy może nałożyć grzywnę od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 par. 1.k.k.s.) albo zamiast kary grzywny nałożyć mandat  karny. W świetle art. 48 par. 2 k.k.s. jego wysokość nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Stosownie do art. 48 par. 4 k.k.s. wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Podstawa prawna:

– art. 5 ust. 2b , z art. 5 ust. 2c, art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 869)

–  art. 48 par. 1 – 2 i par. 4,   art. 81 par. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958)

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologiihttps://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/proc_1478-zgloszenie-nip-8

Objaśnienie:

[1] Chodzi tutaj o  urząd skarbowy właściwy miejscowo dla spółki jawnej.

[2] Formularz NIP-8 stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2017. poz. 2452).

[3] Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 869)

[4] Kodeks karny skarbowy: Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958)

Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA