Strona główna Aktualności O czym trzeba pamiętać zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

O czym trzeba pamiętać zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

2523
PODZIEL SIĘ

Obecnie coraz powszechniejsze staje się zakładanie własnej działalności gospodarczej. Dzieje się tak z wielu powodów. Przede wszystkim dla wielu praca na etacie jest mało elastyczna, a uzyskiwane wynagrodzenie nie budzi satysfakcji. Z tego też względu, działalność „na własną” rękę wydaje się atrakcyjniejsza. Coraz więcej osób, zwłaszcza specjalistów, tj. prawników, księgowych, doradców podatkowych, podejmuje decyzje o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór właśnie takiej formy prawnej prowadzenia firmy ma określone konsekwencje tak naprawdę długofalowe. Warto zatem sprawdzić jakie …..

Spółka z.o.o. jest najpowszechniejszym rodzajem spółki w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego

 Na początku warto odnotować tak podstawowe informacje, jak to, że spółka z.o.o.:

  • Musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5.000,00 zł;
  • Posiada osobowość prawną;
  • Jej nazwa jest dowolna, jednakże musi uwzględniać skrót wskazujący, że to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Podstawowe zasady jej tworzenia, funkcjonowania są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych;
  • Posiada Zarząd jako organ reprezentujący, prowadzący jej sprawy, do Zarządu mogą być także w drodze uchwały wprowadzone osoby z poza grona wspólników spółki;
  • W praktyce jej założenie wymaga od zainteresowanych dopełnienia wielu obowiązków formalnych;
  • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 roku w Polsce funkcjonowało aż 331, 4 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dla porównania spółek komandytowo -akcyjnych było 5,5 tys., spółek jawnych 34, 4 tys., spółek komandytowych 14, 1 tys.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności wspólników – dlaczego?

Immanentną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, jak członkowie Zarządu odpowiadają za jej ewentualne zobowiązania. Tak więc za zobowiązania spółki przede wszystkim odpowiada co do zasady sama spółka z majątku, którym dysponuje.

Ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności natomiast członka Zarządu jest możliwe niejako w drugiej kolejności, tj. wtedy gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Wówczas członkowie Zarządu odpowiadają za długi spółki solidarnie. Podstawą do zwolnienia członków Zarządu z takiej odpowiedzialności jest np. zaś wniesienie przez nich w stosownym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Zakładając spółkę z.o.o., należy być przygotowanym na konieczność wypełnienia wielu formalności, jakich?

Założenie spółki z.o.o., choć dla wielu jawi się jako niezwykle atrakcyjne, w rzeczywistości może być czasochłonne, jak i wymaga dopełnienia wielu formalności.

Przede wszystkim już na starcie najczęściej konieczne jest odbycie wizyty u notariusza, celem zawarcia jej umowy. Możliwe jednak zawarcia umowy bez udziału notariusza w trybie S-24.

Kolejno należy poczynić pierwszy nakład finansowy, tj. kapitał zakładowy. Następnie zorganizować funkcjonowanie spółki, poprzez powołanie organów spółki, ustalenie zakresu ich obowiązków działania.

Wreszcie konieczne jest doprowadzenie do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Po tych czynnościach dla właściwego uruchomienia działalności spółki konieczne jest uporządkowanie jej sytuacji podatkowo – finansowej, tj. wybór odpowiedniej formy rozliczania spółki i w związku z tym zgłoszenie jej jako podatnika VAT, czy dopełnienie formalności w związku ze zgłoszeniem jej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

By spółka ta mogła wreszcie przeprowadzać operacje rozrachunkowe w szerokim rozumieniu (przyjmować wpłaty, czy je realizować) należy jej również założyć odpowiedni rachunek rozliczeniowy w wybranym Banku, tj. rachunek firmowy. Prowadząc spółkę w takiej postaci w perspektywie przyszłości, należy mieć na względzie obowiązki podatkowe, tj. obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego, regularnego odprowadzania naliczanych składek podatkowych, czy odpowiedniego archiwizowania dowodów księgowych i innej dokumentacji, na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

W pewnych przypadkach, spółka z.o.o. może odstąpić z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz uproszczonej, ale o tym przesądza zakres jej działalności, skala uzyskiwanych w toku jej działalności dochodów.

Jak więc widać, grono czynności formalnych, związanych z uruchomieniem tego rodzaju spółki, wydaje się rozbudowane, a samo spisanie umowy spółki u notariusza, czy ewentualnie przy Internet (w przypadku spółek o wąskim zakresie działalności, standardowych zapisach umownych) jest dopiero początkiem do jej właściwego prowadzenia.

Założenie spółki z.o.o. rozwiązaniem niekosztownym – prawda czy mit?

Wśród wielu zalet założenia spółki z.o.o. jak mantrę powtarza się słowa, iż jest to działanie stosunkowo bardzo tanie. Jest to prawdą, jeśli weźmiemy pod uwagę, że obowiązkowy kapitał zakładowy to jedynie 5.000.00 zł., a do tego należy doliczyć tylko koszty notarialne spisania umowy. Kiedy dochodzi do rejestracji spółki za pośrednictwem Internetu, kiedy odbywa się to bez zaangażowania notariusza, kosztów notarialnych nie ma. Atutem jest również to, że kwota kapitału zakładowego konstrukcyjnie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych może być wniesiona łącznie przez wszystkich udziałowców, z zaznaczeniem, że każdy ma wnieść udział w wartości nie mniejszej jak 50 zł.

Kończąc, należy uznać, że założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest szczególnie w Polsce popularne, o czym świadczy najlepiej liczba aktualnie prowadzonych w naszym kraju spółek.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że choć jej założenie bywa rekomendowane jako działanie stosunkowo tanie, to jednak cały proces właściwego zainaugurowania działalności spółki może być znacznie rozbudowany, a zatem i rozłożony w czasie.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu