Strona główna Aktualności Jak będzie wyglądał współczynnik urlopowy w 2017 roku?

Jak będzie wyglądał współczynnik urlopowy w 2017 roku?

1177
PODZIEL SIĘ

Jak wiadomo niektóre przeliczniki związane z prawem pracy są ustalane każdego roku. Podobnie ustala się współczynnik urlopowy, który jest konieczny przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (należny pracownikowi w danym roku). Warto już teraz zaplanować czas odpoczynku.

Rok 2017 to aż 10 dni świątecznych, które wpływają na czas pracy. Ta liczba wpływa także na współczynnik urlopowy, który w roku 2017 wyniesie 20,83.

W Polsce dniem wolnym od pracy są wszystkie niedziele oraz 13 świąt, które zostały wskazane w Ustawie o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28).

Z podanego katalogu świąt, tylko cztery są ruchome, a reszta jest przypisana do konkretnych dni kalendarzowych. Jednakże należy podkreślić, ze dwa spośród świąt ruchomych zawsze przypadają w niedzielę i są to Wielkanoc i Zielone Świątki.

W roku 2017 na niedziele nałożą się trzy dni świąteczne przez co nie będą wpływały na wymiar czasu pracy, który jest obniżany, gdy święta przypadają w inne dni kalendarzowe niż niedziela.

Takie dni nie są także liczone przy ustalaniu współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, gdyż pod uwagę brane są dni wolne powodujące obniżenie wymiaru czasu pracy.

Tymczasem tylko jedno święto przypadnie w sobotę i będzie to 11 listopada, co oznacza, że pracodawcy będą zobowiązani do oddania dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w innym terminie w tym okresie rozliczeniowym oraz wzięcia pod uwagę tego dnia przy ustalaniu współczynnika do ekwiwalentu.

Podsumowując tylko 10 ze wskazanych trzynasty świąt będzie się liczyło przy ustalaniu czasu pracy, jego rozliczeniu czy zasad naliczania świadczeń związanych z pracą.

W przypadku niedziel i świąt ich czas trwania został określony ustawowo, a nie jak w innych przypadkach pozostawiony układowi, który wynika z harmonogramu czasu pracy.

Godziny trwania niedzieli i święta ustalono na okres od godziny 6.00 w niedzielę (święto) do 6.00 w poniedziałek (dzień następny). Jednakże pracodawcy mają możliwość dopasowania czasu trwania niedzieli do swoich potrzeb organizacyjnych (w szczególności biorąc pod uwagę układ zmian czy godziny najwcześniejszego rozpoczynania pracy w poniedziałki).

Oczywiście wskazane obostrzenia nie odnoszą się do sieci handlowych, gdzie obowiązuje zakaz handlu w święta (gdyż w tym przypadku doszłoby do wpływu czasu trwania święta na zgodną z prawem godzinę rozpoczęcia pracy w pierwszym dniu przypadającym po takim święcie).

Rozpoczęcie w poniedziałek pracy jeszcze dobie niedzielnej albo w dniu przypadającym bezpośrednio po święcie może wygenerować dodatkowy koszt w postaci oddania innego dnia wolnego od pracy lub zapłacenia wynagrodzenia ze 100% dodatkiem za każdą przepracowaną godzinę. Taka praca wiąże się także z zasadą co czwartej niedzieli wolnej od pracy, która jeśli wynika z harmonogramu czasu pracy, co sprawia, że rozplanowano za mało dni wolnych od pracy i może skutkować grzywną w razie kontroli PIP.

Oczywiście według przepisów rozporządzenia urlopowego (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14) współczynnik urlopowy ustalany jest corocznie i jest on stosowany przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Współczynnik jest ustalany według zasady odejmowania od liczby dni w roku kalendarzowym liczby przypadających w trakcie tego okresu niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez 12 (liczba miesięcy w roku kalendarzowym). W ten sposób otrzymujemy współczynnik, który jest stosowany do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (dla niepełnoetatowców wystarczy wartość współczynnika obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika).

WW.