Strona główna Aktualności Koszty opcji walutowych jako koszty uzyskania przychodów – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Koszty opcji walutowych jako koszty uzyskania przychodów – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

941
PODZIEL SIĘ

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat na temat zmiany stanowiska Ministerstwa w temacie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków będących skutkiem przedterminowego rozwiązywania (zamykania) kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych. Skutkiem owej zmiany stanowiska jest wydanie interpretacji ogólnej MF z dnia 3 grudnia 2015 r. (znak FN3.8201.1.2015).

Dotychczas wydatki takie nie były uznawane przez organy podatkowe za koszt podatkowy, zaś w przypadku umorzenia – na skutek negocjacji z bankami – części takich należności, wartości te w części umorzonej były uznawane za przychód podatkowy przedsiębiorców.

Temat opcji walutowych był szczególnie gorący w latach 2007/2008, kiedy to na zabezpieczenie przychodów czy kosztów, niektórzy podatnicy nabywali od instytucji finansowych m.in. opcje walutowe. Czasami także sami wystawiali opcje walutowe. Umowy z instytucjami finansowymi miały zwykle charakter wieloletni, zaś zmiana kursów walut jaka miała miejsce jakiś czas później, wiązała się dla części firm z istotnymi stratami finansowymi. W niektórych przypadkach skutki kryzysu i zmian kursów walut były drastyczne i doprowadziły niektóre z firm do upadłości. Aby uniknąć dalszych strat przedsiębiorcy usiłowali zakończyć tego typu umowy, nawet za cenę poniesienia dodatkowych kosztów. O tych wydatkach stanowi ww. interpretacja ogólna MF.

W interpretacji tej wskazano, że jeśli opcje walutowe były kupowane w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wówczas wydatki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów jako wydatki na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów (art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). O ile natomiast opcje walutowe nabywane były w celach spekulacyjnych – wydatki na opcje takim kosztem uzyskania przychodów nie będą.

WW.

 

WW.