Strona główna Aktualności Jawność informacji na temat podatków największych firm – nowe plany MF

Jawność informacji na temat podatków największych firm – nowe plany MF

1189
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Finansów chciałoby, aby informacje o podatkach zapłaconych w Polsce przez największe firm były jawne. Z tego powodu MF pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). Zmiana ustawowa miałaby wprowadzać ową jawność informacji na temat podatków największych firm.

W tym momencie dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mogą być upublicznione. Natomiast MF chce przede wszystkim upublicznić takie dane jak przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania czy należny podatek oraz dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana.

Dzięki tym informacjom będzie można określić wysokość efektywnej stopy podatkowej danego podatnika. Informacje mają dotyczyć podatników, których przychody za rok podatkowy będą zlokalizowane w grupie 1 % podatników CIT wykazujących najwyższe przychody.

Według Ministerstwa wiedza taka pozwoli na kontrolę nad działaniami podatników CIT. Jednakże przeciwnicy tego zapisu argumentują, że dane z deklaracji podatkowych nie muszą przedstawiać realnego obrazu finansowego firmy ani jej zamierzeń. Według ekspertów w efekcie takiej nowelizacji wiele firm dla uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń zapłaci wyższy podatek  rezygnując jednocześnie z inwestycji w nowe technologie. Poza tym pojawiają się twierdzenia, że już teraz spółki giełdowe są zobowiązane do informowania o wszystkich istotnych zdarzeniach, także dotyczących podatków, w komunikatach giełdowych. Zatem taka jawność  informacji na temat podatków największych firm pozostaje zbędna.

Po nowelizacji ustawy Polska dołączyłaby do Skandynawii i Australii, gdzie taka jawność to norma. W Australii większe podmioty są zobowiązani przedstawiać uzgodnienie wyniku finansowego z kosztami podatkowymi, wysokość oraz stawki podatku, a w przypadku naprawdę dużych podmiotów wymagane jest nawet ujawnienie strategii podatkowych, podsumowanie podatkowe dotyczące CIT oraz informacje o międzynarodowych transakcjach z podmiotami powiązanymi. W Norwegii od początku 2014 roku można przeglądać dane o rozliczeniach innych osób (ale nie anonimowo – konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu i NIP sprawdzającego).

WW.