Strona główna Aktualności W czym pomogą objaśnienia podatkowe?

W czym pomogą objaśnienia podatkowe?

1266
PODZIEL SIĘ

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2017, poz. 201) stosowane są obecnie tzw. objaśnienia podatkowe. Według przepisu art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów wydawane przez Ministra Finansów.

Objaśnienia podatkowe mają zatem być wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który tym samym dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

W tym celu Minister Finansów wydaje:

– interpretacje ogólne, z urzędu lub na wniosek oraz

– objaśnienia podatkowe, czyli ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego wydawane z urzędu, a dotyczące stosowania tych przepisów (uwzględniając orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Objaśnienia podatkowe powinny dotyczyć praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. Korzyścią wprowadzenia objaśnień podatkowych jest zachęta podatników do zapoznania się z treścią objaśnień podatkowych, co powinno przełożyć się na lepszą znajomość prawa podatkowego.

Objaśnienia podatkowe mają zapewnić pewniejszą i szybszą ochronę podatnika, z uwagi na brak potrzeby występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i dodatkowo usunie konieczność wydawania dużej ilości interpretacji dotyczących na ogół mniej istotnych spraw.

Objaśnienia podatkowe mają chronić podatnika, który zastosował się do omawianych wyjaśnień. Z tego powodu podatnik, który zastosował się do wyjaśnień Ministra Finansów nie powinien ponosić ryzyka obciążenia go zobowiązaniem podatkowym w przypadku zmiany wykładni przepisów.

Podatnicy kierujący się objaśnieniami podatkowymi korzystać zatem będą z domniemania prawidłowości dokonywanych rozliczeń, tak jakby stosowali się do otrzymanej interpretacji indywidualnej.

Należy podkreślić, że objaśnienia mają charakter ogólny i nie mogą zostać wydane w stosunku do konkretnej sytuacji. Jeszcze nie wiadomo jak często i chętnie przedsiębiorcy będą powoływać się na objaśnienia podatkowe biorąc pod uwagę ostatnie zaostrzenie przepisów karno-skarbowych czy też sankcji wynikających z ustawy o VAT.

WW.