Strona główna Podatki Interpretacja podatkowa chroni także następcę prawnego

Interpretacja podatkowa chroni także następcę prawnego

983
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z informacji medialnych (Rzeczpospolita z 06.11.2014) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w sprawie o sygn. I FSK 1551/13, że interpretacje podatkowe wydane na rzecz podmiotu przed zmianą jego formy prawnej (przed przekształceniem), wiążą także podmiot powstały w wyniku tego przekształcenia.

Sprawa dotyczyła spółki osobowej, która powstała z przekształcenia spółki akcyjnej. Wprawdzie takie przekształcenie wiąże się z utratą podmiotowości podatkowej spółki w zakresie podatku dochodowego (w przypadku spółek osobowych podatnikami podatku dochodowego stają się poszczególni wspólnicy takiej spółki – wcześniej natomiast podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych pozostawała spółka akcyjna), lecz spółka osobowa powstała z przekształcenia nadal pozostaje tym samym podatnikiem podatku VAT. I właśnie podatku od towarów i usług dotyczyły interpretacje podatkowe, o które wystąpiła wcześniej spółka akcyjna. Obecnie natomiast spółka osobowa zapytała czy jako następca prawny spółki kapitałowej korzysta z ochrony wynikającej z otrzymanych przez poprzednika pisemnych informacji/interpretacji o zakresie podatku VAT.

Po rozpoznaniu sprawy NSA stwierdził, że jeśli dochodzi tylko do przekształcenia w zakresie formy prawnej, zaś zachowana zostaje tożsamość majątkowa oraz osobowa – to bez wątpienia poprzednio wydana interpretacja podatkowa chroni także następcę prawnego. Zasada ta, jak wskazano ma zastosowanie tylko do zmiany formy prawnej, lecz nie do fuzji podmiotów.

Dla przypomnienia – skutki podatkowe przekształceń podmiotów określa przede wszystkim art. 93 a Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z powołanym przepisem w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe, lub w sytuacji przekształcenia w różnych konfiguracji spółek osobowych w inne spółki tego rodzaju lub w spółki kapitałowe – względnie odwrotnie – podmiot powstały z przekształcenia wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki”. W tych przypadkach – po uwzględnieniu oczywiście odrębności podatkowych spółek osobowych w porównaniu do spółek kapitałowych – interpretacje podatkowe powinny chronić także spółki po zmianie ich formy prawnej.

 

WW.