Strona główna Ogólna Znana jest już treść proponowanych zmian do Ordynacji Podatkowej

Znana jest już treść proponowanych zmian do Ordynacji Podatkowej

758
PODZIEL SIĘ

Wczoraj tj. 17 lipca br. światło dzienne ujrzał projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten obok wielu istotnych kwestii obejmuje także głośno już dyskutowaną tematykę klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania – narzędzia pozwalającego organom podatkowym i organom kontroli skarbowej na pominięcie skutków podatkowych czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Jak wynika z treści proponowanego nowego art. 25 a Ordynacji podatkowej  „Unikaniem opodatkowania jest zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną”.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy – Ministerstwo wskazuje, iż schematami które mogą prowadzić do unikania opodatkowania są ale nie tylko m.in. konstrukcje z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych (cypryjskich, słowackich czy luksemburskich), zagranicznych fundacji, trustów, czy podmiotów działających w tzw. rajach podatkowych.

Klauzula ta, a w szczególności możliwy sposób jej interpretowana przez organy podatkowe budzi już od jakiego czasu niepokój wśród prawników oraz doradców podatkowych.

Z projektem ustawy oraz uzasadnieniem można się zapoznać na stronie Rady Podatkowej Lewiatana.

Projekt ten znajduje się obecnie na etapie konsultacji i uzgodnień.

WW.