Strona główna Aktualności Co zmieni się w Ustawie o CIT od 2017 r. dla małych...

Co zmieni się w Ustawie o CIT od 2017 r. dla małych podatników?

1133
PODZIEL SIĘ

Zmiany zapowiadane przez rząd w roku 2017 nie ominą także sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W lipcu 2016 roku przyjęto nowelizację ustawy o CIT, która zakłada obniżenie stawki CIT dla najmniejszych firm, należących do grupy tzw. małych podatników.

Nowelizacja zakłada obniżenie stawki CIT do poziomu 15 procent. Stanowi to obniżkę o 4 punkty procentowe w porównaniu z obowiązującą wcześniej 19-procentową stawką podatku. Zmiana w podatku CIT od 2017 r. będzie zatem istotna.

Mali podatnicy – czyli kto?

Do sektora najmniejszych firm, objętych obniżką stawki CIT będą należeć przedsiębiorstwa, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył równowartości 1,2 mln euro w polskich złotych w poprzednim roku podatkowym. Kwota przychodu ze sprzedaży uwzględnia również kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Kwoty wyrażone w euro są przeliczane zgodnie ze średnim kursem euro, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Przy przeliczaniu bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, który jest ogłaszany w pierwszy dzień roboczy października każdego roku. Kurs ogłaszany w październiku jest wiążący dla kolejnego roku podatkowego, czyli np. kurs, który Narodowy Bank Polski ogłosił 1 października 2016 będzie obowiązywać przy przeliczaniu stawek w euro w roku podatkowym 2017.

Zgodnie z szacunkami rządu w Polsce istnieje ok 400 tys. firm, które osiągają przychody mieszczące się w powyższym kryterium. Istotnym jednak jest fakt, że stanowią one około 90% wszystkich podatników CIT. Zmiana w podatku CIT od 2017 r. obejmie zatem dość istotną grupę podmiotów.

Ustawa zakłada ponadto, iż podatkowe grupy kapitałowe nie zostaną objęte obniżoną stawką podatku CIT. Mają także zostać wprowadzone regulacje, które uniemożliwią korzystanie z preferencyjnej stawki przedsiębiorcom, którzy w tym celu dokonają sztucznych podziałów swoich przedsiębiorstw na mniejsze jednostki.

Z obniżonej stawki będą mogły z kolei skorzystać osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu pierwszego roku podatkowego.

Obniżka CIT bez proponowanej obniżki podatku PIT

Początkowo proponowano także jednoczesne obniżenie stawki podatku PIT do poziomu 15 procent, rząd jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie. Wprowadzona zmiana w podatku CIT od 2017 r., przy jednoczesnym pominięciu podatku PIT jest zgodna z obowiązującymi zasadami, jakie obowiązują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przy odprowadzaniu podatków od osiąganych dochodów (przychodów). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obecnie mogą skorzystać z dwóch skali opodatkowania: opodatkowania na zasadach ogólnych (stawki: 18%, 32%, liniowo 19%) bądź ze zryczałtowanych form opodatkowania (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). W przypadku podatników CIT nie ma takiego wyboru.

Jakie skutki niesie ze sobą obniżenie stawki podatku CIT?

Zdaniem rządowych ekspertów obniżenie stawki CIT będzie ze sobą niosło sporo korzyści w długotrwałej perspektywie. Przede wszystkim, krok ten ma spowodować przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego kraju poprzez stworzenie korzystnych warunków, sprzyjających zachęceniu młodych i dobrze wykształconych Polaków do podejmowania działalności przedsiębiorczej.

Nie ma jednak wątpliwości, że wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT spowoduje obniżenie dochodów budżetowych. Założono, że ich ubytek będzie wynosił ok. 270 mln rocznie. Finalnie rząd jednak planuje, że ubytek ten zostanie skompensowany poprzez dochody, które wpłyną do budżetu na skutek działań prowadzących do uszczelnienia systemu podatkowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Podsumowując…

Obniżenie stawki podatku CIT z 19% do 15% obejmie swym zasięgiem blisko 90% wszystkich podatników CIT, co stanowi około 400 tys. przedsiębiorstw. Decyzja ta ma doprowadzić w dłuższej perspektywie do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Znaczny ubytek dochodów budżetowych spowodowany wprowadzeniem preferencyjnej stawki CIT dla małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą ma zostać skompensowany poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.

JJ.