Strona główna Aktualności Jakie zmiany w VAT od 2017 r.

Jakie zmiany w VAT od 2017 r.

1581
PODZIEL SIĘ

Już od jakiegoś czasu Sejm debatował nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Odrzucono przy tym wszystkie  poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne. Ustawa wprowadzająca tzw. dużą nowelizację VAT została uchwalona przez Sejm w dniu 16 listopada 2016 r.

Według informacji podanych przez wiceministra finansów Leszka Skibę nowelizacja ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 punkty procentowe, czyli o 3,4 mld zł. Zgodnie z ustawa jeszcze do końca 2018 roku zostaną utrzymane podwyższone w 2013 roku stawki podatku VAT: 8% i 23%.

Nowelizacja zakłada rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje, gdzie przedmiotem będą np. określone usługi budowlane. Powodem tego rozszerzenia jest stwierdzenie nieprawidłowości na rynku usług budowlanych.

Odwrócony VAT dotyczyć będzie także procesorów, o ile ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 złotych (bez kwoty podatku) oraz wskazanych towarów z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny.

Zmianie ulegną także zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczone zostanie kwartalne rozliczenia VAT. Z tego typu rozliczeń korzystać będą mogły tylko małe przedsiębiorstwa, czyli podatnicy podatku VAT, gdzie wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Będzie to obowiązek w stosunku do podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia lub zobowiązanych na podstawie przepisów do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany w VAT od 2017 r. obejmą także przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej. Odpowiedzialność solidarna będzie stosowana, gdy przedmiotem transakcji będzie folia typu stretch lub dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Wprowadzona zostanie także odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Taka odpowiedzialność obejmować będzie zaległości podatkowe powstałe w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Rozwiązanie to ma za zadanie zminimalizować zjawisko rejestrowania tzw. słupów przez pełnomocników. Zmiany w VAT od 2017 r. mogą być zatem niebezpieczne także dla profesjonalnych pełnomocników, którzy działają przecież nie w imieniu własnym ale w imieniu podatnika.

Ustawa wymienia także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (np. jeśli w wyniku weryfikacji organ stwierdzi, że podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub nie można skontaktować się z nim albo z jego pełnomocnikiem) oraz uściśla warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT (zawieszanie działalności gospodarczej – na co najmniej sześć kolejnych miesięcy, niezłożenie deklaracji VAT -za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały, wystawienie faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, do których nie doszło itd.).

Zmiany zakładają także sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.

Nastąpi też podwyższenie sankcji podatkowej w wysokości 100 % w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych.

Część rozwiązań obowiązywać ma już od 1 stycznia 2017 roku, kolejne przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu.

WW.