Strona główna Aktualności Jakie zmiany w składkach od 2018 r.?

Jakie zmiany w składkach od 2018 r.?

1722
PODZIEL SIĘ

W planach obecnego rządu – aczkolwiek decyzja nie została jeszcze przesądzona – jest wprowadzenie już w 2018 roku jednolitego podatku zamiast PIT, składek ZUS, NFZ. Od daty wprowadzenia zmian pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie w kwocie brutto. Jednocześnie będzie jednak zobowiązany samodzielnie przekazywać składki na ubezpieczenie społeczne w postaci jednej opłaty.

Obecne przepisy zakładają rozłożenie składek na pensję pracownika i koszt pracodawcy (gdzie ubezpieczenie emerytalne występuje – w równych częściach po 9,76%). Z kolei ubezpieczenie rentowe płacone w 1,5% przez pracobiorcę, a 6,5% przez pracodawcę, natomiast chorobowe w całości (2,45%) płacone jest przez pracownika. Wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe bywa różny z uwagi na rodzaj zawodu i poziom niebezpieczeństwa wynikający z jego wykonywania, a jej pokrycie należy do obowiązku pracodawcy. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego 7,75% jest przekazywane z zaliczki na podatek oraz 1,25% pobierane z dochodu pracownika.

Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami pomimo podziału składek, faktycznie to pracodawca przekazuje do ZUS-u wszystkie składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne swojego pracownika. Natomiast po przewidywanych zmianach w składkach od 2018 roku pracodawca zostałby zwolniony z obowiązku odprowadzania tych składek, a pracownik otrzyma całe wynagrodzenie, włącznie z tzw. kosztem pracodawcy. Wszystko po to, aby mógł samodzielnie dokonać zapłaty organom skarbowym. Zmiany w składkach od 2018 r. – jeśli oczywiście przepisy te wejdą w życie – będą zatem istotne.

Zmiany planowane przez rząd mają w jego zamyśle połączyć w jedno administrację skarbową i urzędy celne. Zmiana ma także na celu uświadomienie pracownikowi ile w rzeczywistości zarabia za wykonaną pracę i ile z tego przekazuje na obciążenia fiskalne i ubezpieczeniowe. Według ekspertów największą zaletą zmian będzie większa przejrzystość systemu.

Oczywiście istnieje zagrożenie, że pracownicy zaniedbają swoje obowiązki dotyczące odprowadzenia daniny. Jednakże wciąż będą istniały instrumenty mające go zdyscyplinować, czyli odsetki karne, grzywny czy nawet kara pozbawienia wolności. Ujednolicenie podatków ma uprościć system i zlikwidować degresywne stawki podatkowe przy jednoczesnym przeniesieniu obciążeń z grup słabo zarabiających w stronę bogatych i zachowaniu wpływów budżetowych na dotychczasowym poziomie.

Oczywiście w ujednoliconej opłacie zostaną wyodrębnione elementy podatkowe i ubezpieczeniowe. Niektórzy eksperci uważają, że państwo zostanie zmuszone płacić za najuboższych składki rentowe, zdrowotne i podatki.

Nowym systemem zajmuje się zespół roboczy przy Komitecie Rozwoju (w jego skład wchodzą ministrowie wszystkich resortów powiązanych z gospodarką).

Efektami wprowadzenia jednolitego podatku mają być:

– obciążenie dochodów z pracy zarobkowej, bez względu na formę zawieranych umów;

likwidacja 19% podatku liniowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

uwzględnienie wyższej kwoty wolnej od podatku;

– likwidacja limitu 30-krotności.

 

WW.