Strona główna Aktualności Zmiany w podatku akcyzowym?

Zmiany w podatku akcyzowym?

1290
PODZIEL SIĘ

Kilka dni temu Sejm debatował nad nowelizacją ustawy o akcyzie. Celem zmian ma być eliminacja nadużyć, które są związane z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym. Projekt jest popierany przez większość klubów.

Zgodnie z zapewnieniami ustawodawcy ustawa akcyzowa ma zostać znowelizowana i doprecyzowana w sposób, który zapobiegnie wątpliwościom interpretacyjnym. Nowela ma także zapewnić dostosowanie polskich przepisów prawa do rozporządzenia Komisji nr 162/2013 z 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 ws. wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/55).

W obecnym stanie prawnym sądy administracyjne dopuszczają sytuację, gdzie na terytorium kraju istnieje możliwość skażania alkoholu etylowego środkami dopuszczonymi do całkowitego skażania alkoholu etylowego przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz korzystania ze zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy akcyzowej (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11).

Rządowy projekt zmian zakłada większą kontrolę nad obrotem skażonym alkoholem etylowym. Podmiot chcący nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej będzie zatem zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego i zgłoszenia jego planowanego nabycia do naczelnika urzędu celnego.

Planowane zmiany są uzasadnione faktem, że po wejściu w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 2013 roku (dotyczącego wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z akcyzy) alkohol etylowy skażany środkami stosowanymi w krajach UE zaczął być wykorzystywany przez polskich przedsiębiorców. Kontrole wykazały, że istnieją nieprawidłowości związane z odkażaniem alkoholu etylowego zgodnie z tzw. procedurą węgierską, gdyż brak jest dostatecznego zabezpieczenia przed odkażaniem.

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów alkohol skażany np. metoda węgierską nie byłby zwolniony z akcyzy.

Projekt zakłada, że zwolniony z akcyzy będzie jedynie alkohol skażany metodami dopuszczanymi przez Polskę. Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

WW.