Strona główna Aktualności Zmiana czasu letniego na zimowy 2018 – rozliczenie dodatkowej godziny pracy

Zmiana czasu letniego na zimowy 2018 – rozliczenie dodatkowej godziny pracy

1222
PODZIEL SIĘ
zmiana czasu Lexagit.pl porady prawne online

W nocy z 27 na 28 października 2018 r. nastąpi zmiana czasu letniego środkowoeuropejskiego na zimowy. Będzie ona polegać na przesunięciu  zegarów z godz. 3:00 na godz. 2:00.

Regulacja wprowadzenia i odwołania czasu letniego uregulowana jest w Ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2003.16.144) oraz w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz.U. 2016.1833).

Dodatkowa 1. godzina do przepracowania

Zgodnie z dyspozycją art. 151[7] Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracodawca powinien określić obowiązująca u niego porę nocną w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy w lub w stosownym obwieszczeniu.  Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151[8] K.p.). [2]

Zmiana czasu letniego na zimowy oznacza dla pracowników pracujących  w nocy przedłużenie czasu pracy o jedną godzinę. W Kodeksie pracy nie ma osobnego uregulowania tej kwestii. Stąd też stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Zmiana czasu a rekompensata dla pracownika

W art. 80 zd. pierwsze K.p. ustawodawca podaje, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Stąd też pracownikom pracującym  w dniu 27 października 2018 r. na trzeciej zmianie  (podstawowy system czasu pracy)  o 1. godzinę dłużej  należy się :

1) wynagrodzenie za dodatkową 1.godzinę pracy (umowa o pracę),

2) przysługujący dodatek nocny do wynagrodzenia (art. 151[8] par. 1 K.p.),

3) zgodnie z art. 151[1] par. 1 pkt 1 lit. a)  K.p.  oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia  lub

4) udzielenie w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy na wniosek pracownika (art. 151[2] par. 1 K.p.) albo z inicjatywy pracodawcy bez wniosku pracownika w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 151[2] par. 2 K.p.

Podstawa prawna:

– art. 80 zd.pierwsze , art. 151[1] par. 1 pkt 1 lit. a) , art. 151[2], art. 151[7] ,art. 151[8] par. 1 Kodeksu pracy,

Objaśnienie:

 [1] Kodeks pracy : Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917)

[2] W 2018 r. płaca minimalna wynosi 2.100 zł (wartość brutto).

Stan prawny na 26 października 2018 roku

Wanda Książek