Strona główna Ogólna Złote Wagi dla Ewy Usowicz i Krzysztofa Sobczaka

Złote Wagi dla Ewy Usowicz i Krzysztofa Sobczaka

844
PODZIEL SIĘ

Laureatami nagród Adwokatury dla dziennikarzy „Złota Waga” zostali red. Ewa Usowicz i red. Krzysztof Sobczak.

Warszawa, 9 lutego 2010 r. Naczelna Rada Adwokacka już po raz szósty przyznała nagrody Złotej Wagi. Otrzymują je dziennikarze wyróżniający się rzetelnymi publikacjami na tematy prawne i propagujący wartości bliskie Adwokaturze – obronę praw i wolności obywateli oraz pomoc potrzebującym.

Laureatami tegorocznych Złotych Wag zostali:
Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” – za popularyzowanie prawa w społeczeństwie i dbałość o najwyższe standardy dziennikarstwa w kierowaniu działem prawnym tej gazety oraz Krzysztof Sobczak, redaktor naczelny portalu Lex.pl za znakomite pióro publicystyczne oraz za kreację wysokiej klasy, profesjonalnego portalu internetowego.

Złota Waga jest nagrodą ustanowioną i przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką. Otrzymują ją dziennikarze za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem publikacje na tematy prawne. To nagroda za umiejętność znajdowania równowagi w świecie pełnym sprzeczności, za wyważone sądy i spokojne opinie.
Waga – symbol sprawiedliwości, również jako przyznawana przez nas nagroda, jest oddawana w ręce tych ludzi pióra, mikrofonu lub kamery, którzy potrafią oprzeć się nadmiarowi emocji na rzecz spokojnego, rzeczowego spojrzenia na problem, którym się zajmują.

Po raz pierwszy Złote Wagi przyznano w 2005 roku red. Marcie Pionkowskiej i red. Janowi Ordyńskiemu. W kolejnej edycji (2006) nagrody te otrzymali: red. Anna Godzwon z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia oraz red. Stanisław Podemski, publicysta „Polityki”. W roku 2007 nagrodę przyznano ks. Remigiuszowi Sobańskiemu, zaś w roku 2008 red. Monice Olejnik oraz red. Maciejowi Iłowieckiemu. Złote Wagi za 2009 rok otrzymali: red. Małgorzata Ziętkiewicz z redakcji „Wydarzeń” w telewizji Polsat oraz red. Wojciech Tumidalski z Polskiej Agencji Prasowej.
W skład Kapituły Złotej Wagi wchodzą: prezes NRA adw. Andrzej Zwara, byli prezesi NRA: adw. Maciej Bednarkiewicz, oraz adw. Czesław Jaworski, który jednocześnie zasiada w kapitule jako redaktor naczelny „Palestry”. W tym roku z zasiadania w kapitule nagrody zrezygnował adw. Stanisław Rymar, ze względu na objęcie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej