Strona główna Dla pracownika Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV – wszystko co trzeba wiedzieć

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV – wszystko co trzeba wiedzieć

6560
PODZIEL SIĘ

Obecnie każdy poszukujący pracy jest świadom, że w tworzonym przez siebie CV powinna znaleźć się klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, która pozwala przetwarzać nasze dane przez pracodawcę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV ma przy tym istotne znaczenie praktyczne.

Najlepiej jest umieścić klauzulę w stopce dokumentu. Wystarczy, aby informacja ta była umieszczona tzw. małym druczkiem. Przede wszystkim należy pamiętać o poprawnej treści klauzuli, czyli takiej, która zawiera m.in. adnotację o tekście jednolitym. Obecnie klauzula o ochronie danych osobowych brzmi :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Czasem jednakże pracodawca wymaga, aby klauzula wskazywała podmiot, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV. Wtedy też umieszcza własną wersję klauzuli z zawartą nazwą konkretnej firmy, która będzie przetwarzać nasze dane.

[emaillocker]

Warto pamiętać, że nie umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w wysyłanym CV jest błędem, który może skutkować brakiem zatrudnienia.  Wynika to z faktu, że pracodawca nie może korzystać z danych zawartych w życiorysie kandydata bez jego wyrażonej na to zgody.

Zdarzyć się także może, że rekrutująca firma poprosi o taką klauzulę w języku angielskim, co może jednocześnie stanowić test jego znajomości. W języku angielskim klauzula o przetwarzaniu danych osobowych brzmi:

„I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, No. 101, item 926 as amended.”

Warto także uświadomić sobie na co właściwie zgadzamy się podpisując taką klauzulę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV umożliwia pracodawcy skorzystanie z dokumentów kandydata w konkretnym procesie rekrutacyjnym w danej firmie. Wgląd w dokumenty będą posiadali pracodawca oraz pracownicy związani z taką rekrutacją (zazwyczaj dział kadr lub specjaliści od HR). Pracodawca nie może przekazać powierzonych mu danych innej firmie bez wyraźnej zgody. Przede wszystkim klauzula ta pozwala rozpatrzyć firmie rekrutującej przesłane jej CV.  Bez klauzuli CV może trafić do kosza.

[/emaillocker]

WW.