Strona główna Aktualności Zapłata podatków w związku z koronawirusem – w jakim terminie

Zapłata podatków w związku z koronawirusem – w jakim terminie

302
PODZIEL SIĘ
koronawirus podatki Sprawna spółka

W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Finansów przypomina o przesunięcia terminów zapłaty niektórych podatków

Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT

Do dnia 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym [1], czyli podatnikom:

1)  którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT,

2) dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Dłuższy termin na złożenie CIT- 8 za rok 2019 już obowiązuje

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT – tzw. nowa matryca stawek VAT [2].

Chodzi o:

1) nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT,

2) nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT tzn.:

  • towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN),
  • usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.

Zobacz:

Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Podatki w dobie koronawirusa – podsumowanie na dzień 21.03.2020

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. – dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość. Zmiany wprowadziła tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 [3].

Podatek od sprzedaży detalicznej – przedłużenie terminu zawieszenia ustawy

Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej zgodnie z ustawą o COVID-19 [4]. Bez tego zawieszenia płatność podatku rozpoczęłaby się w połowie roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2020 r. W efekcie podatnicy nie będą płacić podatku za lipiec-grudzień 2020.

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości

Nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym – których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 – terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Więcej informacji dotyczących terminów zapłaty podatków w związku z COVID-19 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/terminy-zaplaty-podatkow-w-zwiazku-z-covid-19

Źródło: Ministerstwo Finansów

Objaśnienie:

[1]  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020. 542)

[2] Nowa matryca stawek VAT  została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1751, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz. U. 2020. 1086)

[4] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020. Dz. U. 374 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 16 lipca 2020 roku

W.K.