Strona główna Ogólna Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

901
PODZIEL SIĘ

Pojęcie zadośćuczynienia zostało zdefiniowane w art. 445§1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem zadośćuczynienie jest odszkodowaniem przyznawanym za doznaną krzywdę psychiczną i fizyczną, i przyznawane jest jako wartość pieniężna.

Za jakie szkody przyznawane jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie otrzymuje poszkodowany na ciele lub duszy. Odszkodowanie może zostać przyznane za takie obrażenia ciała jak wstrząs mózgu, złamania kości, zerwania ścięgien, naruszenie czynności organizmu skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ponadto zadośćuczynienie wypłacane jest za urazy natury psychicznej, takie jak stres, nerwica, strach spowodowany zdarzeniem wpływający na dalsze funkcjonowanie.

W jakich przypadkach przyznawane jest zadośćuczynienie?
O zadośćuczynienie najczęściej występują ofiary wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, potknięć, poślizgnięć, błędów i zaniedbań medycznych. Ponieważ pojęcie zadośćuczynienia nie jest odszkodowaniem wynikłym tylko ze zdarzeń wypadkowych, mogą się starać o nie również osoby poszkodowane na skutek pobić czy innych aktów kryminalnych podlegających karze pozbawienia wolności.

Przykład:
Pan Jan jechał z synem samochodem. Na skutek niebezpiecznego manewru wykonanego przez kierowcę jadącego z naprzeciwka doszło do zderzenia pojazdu sprawcy z pojazdem Pana Jana. Na skutek wypadku Pan Jan doznał złamania nogi, zaś syn doznał ogólnych potłuczeń oraz urazu kręgosłupa szyjnego. Sprawca wypadku wezwał pogotowie i policję, przyznał się do winy spowodowania wypadku i dobrowolnie poddał się karze.

W powyższej sytuacji poszkodowani mogą liczyć na zadośćuczynienie za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne (jeżeli również doznali tego typu urazów).

Udowodnienie szkody
Aby uzyskać zadośćuczynienie w wysokości odpowiadającej szkodę należy:
– zbierać dokumentację szkodową – z leczenia powypadkowego u ortopedów, chirurgów, neurologów, internistów, psychologów czy psychiatrów – wszystkich specjalistów prowadzących leczenie powypadkowe poszkodowanego
– udowodnić winę sprawcy wypadku – posiadając notatkę policyjną lub oświadczenie sprawcy
– zgłosić szkodę samodzielnie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub skorzystać z pomocy profesjonalisty – kancelarii odszkodowawczej.

Wysokość zadośćuczynienia
Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od wysokości szkód doznanych przez poszkodowanego. Na wysokość odszkodowania mają wpływ takie czynniki jak:
– doznane urazy psychiczne i fizyczne przez poszkodowanego
– trwałość doznanego uszczerbku na zdrowiu
– długość leczenia i rehabilitacji
– czas niezdolności do pracy
– wiek i wykonywany zawód poszkodowanego
– szanse na przyszłość.

Autorem zagadnienia jest Campter Odszkodowania, lider w dochodzeniu odszkodowań w Polsce i za granicą.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Wyślij zgłoszenie>>