Strona główna Ogólna Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

922
PODZIEL SIĘ

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej
Zgodnie z art. 446.§4. Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej mają prawo ubiegać się o odszkodowanie finansowe za doznaną stratę psychiczną. Prawo do dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby przysługuje od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy kodeks cywilny – od dnia 2.08.2008 r.

Rozstrój zdrowia po śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku nie z własnej winy
O zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby może starać się najbliższa rodzina lub partnerzy zmarłego w wypadku – rodzice, rodzeństwo, partnerka, małżonek, dzieci. W celu skutecznego dochodzenia roszczenia konieczne jest udowodnienie doznania szkody psychicznej po śmierci bliskiego (np. poprzez przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej leczenie u psychologa/psychiatry lub oświadczenia o relacjach wiążących zmarłego z poszkodowanym). Ze względu na fakt, iż jest to nowa regulacja prawna, większość odszkodowań z tytułu zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby wypłacana jest na skutek pozytywnie zakończonego postępowania sądowego.

Przykład:
Maria i Józef jechali razem samochodem do Poznania. Wskutek manewru kierowcy TIRA doszło do zderzenia bocznego. Na skutek wypadku śmierć poniosła żona Pana Józefa. Sprawca – kierowca TIRA – prawomocnym wyrokiem sądu karnego został uznany winnym śmierci Pani Marii. Po wypadku sytuacja psychiczna Pana Józefa uległa znacznemu pogorszeniu – rzucił pracę, nadużywał alkoholu, sprzedał gospodarstwo rolne, wyprzedawał majątek ruchomy. Pan Józef ostatecznie podjął jednak leczenie uzależnienia od alkoholu, podjął też terapię u psychologa. Z uwagi na doznane szkody psychiczne Pan Józef może starać się o uzyskanie zadośćuczynienia po śmierci małżonki – do 20 lat od momentu wypadku (z uwagi na prawomocny wyrok karny okres przedawnienia uległ wydłużeniu do 20 lat).

Autorem zagadnienia jest Campter Odszkodowania, lider w dochodzeniu odszkodowań w Polsce i za granicą.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Wyślij zgłoszenie>>