Strona główna Ogólna Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

1651
PODZIEL SIĘ


Organizacja i zadania UFG
UFG jest instytucją powstałą dla rejestracji umów ubezpieczenia i nadzorowania wykonania tych umów. Członkami UFG są wszystkie firmy ubezpieczeniowe (także zagraniczne działające na terenie Polski) posiadające zezwolenie na udzielanie ubezpieczeń obowiązkowych. Do ustawowych zadań Funduszu należy zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych w określonych przypadkach. Przede wszystkim UFG wypłaca odszkodowanie w przypadku, gdy nie jest znany sprawca szkody na osobie (przykładowo zbiegł kierowca, który potrącił rowerzystę) lub sprawca nie miał wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. UFG zaspokaja również roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez rolnika lub inne osoby zamieszkujące jego gospodarstwo, nie ubezpieczone obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. W przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej UFG również pokrywa roszczenie jeżeli aktywa firmy nie są w stanie pokryć w pełni odszkodowania. Roszczenie pokryte jest w części przez Fundusz, gdy poszkodowany może zlikwidować szkodę korzystając z zawartej umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

Rejestr umów i kolizji
Fundusz Gwarancyjny prowadzi również rejestr umów ubezpieczenia OC oraz dane dotyczące uczestników zdarzenia, które niosą za sobą odpowiedzialność zakładów ubezpieczeniowych. Dane te są udostępniane poszkodowanym oraz odpowiednim instytucjom (Rzecznikowi Praw Obywatelskich, organom nadzoru i innym).

Kiedy należy składać roszczenie do Funduszu?
Poszkodowany w wypadku, którego sprawca zbiegł i nie jest znany składa roszczenie do UFG poprzez dowolny zakład ubezpieczeń. Ten nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia (w przypadku jego zasadności) i po rozpatrzeniu sprawy przekazuje ją do UFG. Fundusz w ciągu 30 dni ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji szkody, której sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu, Fundusz po wypłacie odszkodowania będzie żądać zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która nie dopełniła ustawowego obowiązku.
UFG działa na podstawie ustawy o Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.