Strona główna Aktualności Wzrośnie kwota wolna od podatku PIT 2018 – projekt ustawy nowelizującej

Wzrośnie kwota wolna od podatku PIT 2018 – projekt ustawy nowelizującej

1453
PODZIEL SIĘ
kwota wolna od podatku LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 3 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (projekt z 29 września 2017 r.). [1]

Projektodawca m.in. podwyższył od 1 stycznia 2018 r. kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych z 6 600 do 8 000 zł.

„Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania powyżej 8000 zł do 13 000 zł oraz powyżej 85 528 zł do 127 000 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13 000 zł – 85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł)  – podało Ministerstwo Finansów w  swoim komunikacie.

Kwota wolna od podatku, czym jest?

Kwota wolna od podatku wchodzi w skład polskiego systemu podatkowego i stanowi określoną w skali roku  kwotę, która zwalnia podatnika od płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zostaje ona ustalona w drodze ustawy.  Co istotne, w przypadku,  gdy dochód podatnika nie przekroczy kwoty wolnej, wtedy podatnik nie zapłaci PIT, ale musi wypełnić zeznanie podatkowe. [2]

Kwota wolna od podatku – kto z niej skorzysta

W roku podatkowym 2018 z wyższej kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło) głównie uczniowie i studenci oraz osoby z niskimi świadczeniami emerytalno- rentowymi. Będzie ona również korzystna dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osób rozliczających PIT wraz z małżonkiem lub z dzieckiem (samotni rodzice).

Projekt Ustawy został przekazany do prac Sejmu RP.

Źródło: Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci

Objaśnienie:

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  jest dostępny na: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445416/12445417/dokument310548.pdf

[2] Powyższe wynika z art. 45  ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016. 2032) zgodnie z którą podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

W.K.