Strona główna Aktualności Wykreślenie firmy z bazy CEIDG – informacje wyjaśniające

Wykreślenie firmy z bazy CEIDG – informacje wyjaśniające

1336
PODZIEL SIĘ
wykreślenie z CEiDG Lexagit.pl porady prawne online

Z dniem 19 maja 2018 r. upływa termin  na podanie  przez przedsiębiorcę w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) swojego numeru PESEL.  Obowiązek ten ustawodawca wprowadził w art. 61 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893)  zgodnie z którym „przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Ustawa nowelizująca weszła  w życie po 6-miesięcznym vacatio legis, tj. w dniu  19 maja 2016 r. Ustawa jest obowiązująca, stąd też  nieuzupełnienie numeru PESEL przedsiębiorcy w CEIDG powoduje wykreślenie firmy z tego systemu.

Pisaliśmy o tym w artykule:

WAŻNA INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! – https://lexagit.pl/wazna-informacja-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 17 maja br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wydało Komunikat. Czytamy w nim: „Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG”, ponieważ „będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych. Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. To ok. 235 tys. wpisów”

Ministerstwo podkreśla: „Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL”.

W przypadku braku numeru PESEL, Ministerstwo samodzielnie zweryfikowało wpisy w rejestrach publicznych „które nie posiadały numeru PESEL, ale miały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL”. Zweryfikowano także „bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców”.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie  w CEIDG

Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podana jest  instrukcja o tym jak sprawdzić, czy PESEL jest w bazie  CEIDG:

„1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2.Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest – udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane”.

W przypadku , gdy numer PESEL nie zostanie uzupełniony „do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu”, wtedy będzie można „wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.”

Źródło:

  1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wyjasnienie-w-sprawie-wykreslenia-wpisow-niezawierajacych-numeru-pesel/
  2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Stan prawny na 18 maja 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.