Strona główna Aktualności Jak wygląda urlop macierzyński w 2017 r.?

Jak wygląda urlop macierzyński w 2017 r.?

1538
PODZIEL SIĘ

Od stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w wyniku czego uległ zmianie zakres osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego.

Artykuł 1751 Kodeksu pracy wprowadził nowe definicje takie jak ubezpieczona będąca matką dziecka, która jest objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.).

Następnie wymieniony jest ubezpieczony, czyli ojciec dziecka, który nie jest pracownikiem, lecz jest także objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa.

Do uprawnionych należy również pracownik, który jest członkiem najbliższej rodziny innym niż ojciec dziecka, który jest wskazany w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.9).

Mowa jest także o ubezpieczonym, który jest innym członkiem najbliższej rodziny (art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Zmiany te pozwalają na otrzymanie urlopu macierzyńskiego nie tylko rodzicom dziecka, ale w wyjątkowych sytuacjach także innym członkom najbliższej rodziny, bez względu na to czy pracują.

Oczywiście wymiar urlopu jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i obecnie wynosi on:

– 20 tygodni(jedno dziecko przy jednym porodzie);

– 31 tygodni(dwoje dzieci przy jednym porodzie);

– 33 tygodnie(troje dzieci przy jednym porodzie);

– 35 tygodni(czwórka dzieci przy jednym porodzie);

– 37 tygodni(urodzenie pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie).

W przypadku wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę przed porodem (nie więcej niż 6 tygodni przez przewidywanym porodem) po porodzie przysługuje takiej pracownicy urlop macierzyński mniejszy o wykorzystany już okres. Jednakże chcąc wykorzystać taki urlop pracownica powinna przedstawić pracodawcy wniosek o skorzystanie z urlopu macierzyńskiego przed porodem wraz z zaświadczeniem lekarskim o przewidywanej dacie porodu.

Pracownica może także zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, ale dopiero po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. W takim wypadku pozostały okres może wykorzystać ojciec dziecka (ubezpieczony ojciec  dziecka nieposiadający statusu pracownika), który podejmie się opieki nad dzieckiem.

Kolejną możliwą sytuacją jest rezygnacja z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez nie pracującą matkę na rzecz ojca-pracownika. W takim wypadku matka dziecka może po upływie 14 tygodni po porodzie zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego na rzecz pracującego ojca (o ile ten złoży wniosek do pracodawcy w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego).

Zmiany są na pewno pomocne dla osób nieposiadających statusu pracownika.

WW.