Strona główna Ogólna Wspólność majątkowa małżonków. Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Wspólność majątkowa małżonków. Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

1193
PODZIEL SIĘ

Kolizja pojazdów jednego właściciela
Czy jeżeli doszło do kolizji pojazdów należących do jednego właściciela możliwe jest uzyskanie odszkodowania? Sytuacja to dość dziwna, jednak została już rozpatrzona przez Sąd Najwyższy w dniu 29 XI 1996 r. ((III CZP 118/96 opublikowano w OSNC 1997/3/26).
W tej konkretnej sprawie mąż spowodował szkodę pojazdem marki Żuk na innym pojeździe. Oba samochody były współwłasnością żony sprawcy. Ubezpieczyciel, a potem również sądy i Sąd Najwyższy, stanęły na stanowisku, iż żona nie jest osobą trzecią (co pozwalałoby jej uzyskać odszkodowanie za zniszczony pojazd) w przypadku, gdy pojazd uszkodzony stanowi współwłasność małżonków, a sprawcą szkody był małżonek. Sąd Najwyższy swoje stanowisko tłumaczył zasadami prawnymi wspólności majątkowej: Zasady prawne nie pozwalają na kreowaniu odpowiedzialności małżonka za szkody wyrządzone nieumyślnie na wspólnym majątku. W związku z tym, że małżonek nie odpowiada przed małżonką za szkodę wyrządzoną nieumyślnie, podobnie nie może odpowiadać ubezpieczyciel z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu.. Wniosek jest taki, iż małżonka nie może uzyskać odszkodowania za uszkodzony pojazd jeżeli szkody dokonał małżonek, a pojazd stanowi wspólność majątkową.

Dzieci są uprawnione do odszkodowania
Dzieci, których rodzice zginęli w wypadku (sprawcą był ojciec) są uprawnione do otrzymania stosownego odszkodowania po śmierci matki zgodnie z art. 446 paragraf 3 Kodeksu Cywilnego. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, będące podstawą do przyznania odszkodowania jest tutaj oczywiste. Ciężko jednak określić dokładną wartość strat, z uwagi na niematerialny aspekt straty bliskich dzieciom osób. W przypadku dzieci nie ma i nie może mieć zastosowanie wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na wspólność majątkową małżonków.

Autorem zagadnienia jest Campter Odszkodowania, lider w dochodzeniu odszkodowań w Polsce i za granicą.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Wyślij zgłoszenie>>