Strona główna Ogólna Windykacja

Windykacja

779
PODZIEL SIĘ

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Jednym słowem jest to odzyskiwanie długów za pomocą środków na jakie zezwala nam prawo polskie. Windykację możemy podzielić na polubowną i sądową oraz komorniczą i pokomorniczą.

Czym jest windykacja polubowna?
To sposób odzyskania należności poprzez wysyłanie monitów do zapłaty, próby ustalenia spłaty np. ratalnej. Jest to sposób opłacalny dla dłużnika, na tym etapie może porozumieć się z wierzycielem co do uregulowania swoich zobowiązań nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Windykacja polubowna nazywana jest często windykacją miękką. Nie podejmowane są tu kroki prawne, czy twarde techniki stosowane przez windykatorów.

Windykacja sądowa.

W przypadku kiedy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować należności od dłużnika występuje na drogę sądową. Jest to o wiele mniej przyjemny sposób dochodzenia swoich roszczeń i zarazem bardziej kosztowny dla dłużnika. W tym przypadku sąd wydaje nakaz zapłaty lub wyrok, wierzyciel występuje o nadanie klauzuli wykonalności co daje możliwość skierowania sprawy do komornika. Wiążą się z tym dodatkowe koszty jakie dłużnik musi ponieść, bo jak wiadomo komornik nie działa za darmo. Za każde działanie z jego strony spłacającemu doliczane są kwoty określone w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Windykacja komornicza i pokomornicza.
Ten etap windykacji obejmuje kontakty z komornikiem, wierzyciel przekazuje sprawę do egzekucji ponieważ po otrzymaniu nakazu zapłaty dłużnik nadal nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Wierzyciel może zlecić komornikowi za wynagrodzeniem zgodnie z art. 797 1 K.p.c. poszukiwanie majątku dłużnika. Może to zrobić przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania, jeżeli dowie się o ukrytym majątku dłużnika lub posiada informację, że dłużnik może taki majątek mieć.

Jak wygląda windykacja pokomornicza?

Jeżeli podczas skierowania sprawy na drogę postępowania komorniczego komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności, taką sprawę można skierować do firmy windykacyjnej. Firma lub kancelaria prawna specjalizująca się w windykacji bada wtedy, czy postanowienie komornika było zasadne, analizuje jego uzasadnienie, często sama weryfikuje aktualną sytuację majątkową dłużnika oraz ustala jego adres zamieszkania, jeśli egzekucja komornicza była niemożliwa ze względu na brak adresu dłużnika. Jeżeli specjaliści od tych działań ustalą, że sprawę można z powrotem skierować do komornika – robią to. Przeważnie takie firmy lub kancelarie maja swoich „zaprzyjaźnionych” komorników, z którymi współpracują co niesie za sobą duży plus, ponieważ komornicy ci są często dużo skuteczniejsi.

Autor: Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPrzedawnienie
Następny artykułCesja wierzytelności