Strona główna Słownik Wartość nominalna akcji lub udziałów

Wartość nominalna akcji lub udziałów

9606
PODZIEL SIĘ
Wartość nominalna akcji lub udziałów

Wartość nominalna oznacza wartość akcji lub udziału w spółce przyjętą przez wspólników/akcjonariuszy przy założeniu spółki i opisaną w umowie lub w statucie spółki. Wartość nominalna może zostać zwiększona w późniejszym okresie funkcjonowania podmiotu.

Pojęcie to występuje w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych gdzie odnosi się ono do wartości papieru wartościowego w postaci akcji oraz w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie dotyczy ono wartości udziału w tym pomiocie.

Zgodnie z przepisami prawa udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może mieć niższej wartości aniżeli 50,00 zł, natomiast akcja w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej – mniej niż 1 grosz.

Iloczyn wartości nominalnej akcji lub udziału oraz ilości wyemitowanych lub wydanych przez spółkę akcji lub udziałów tworzy kapitał zakładowy spółki.

Regulacje: art. 154 K.s.h oraz 308 K.s.h.