Strona główna Słownik Wartość godziwa

Wartość godziwa

2367
PODZIEL SIĘ
Wartość godziwa

Wartość godziwa to pojęcie używane przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Zgodnie z jej postanowieniami wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Innymi słowy wartość godziwa określonych składników to wartość rynkowa ustalona przez podmioty niepowiązane, a zatem faktycznie obce w stosunku do siebie, posiadające pełną wiedzę na temat przedmiotu transakcji i zdecydowane co do jej przeprowadzenia.

Regulacja: art. 28 ust. 6 Ustawy o rachunkowości